– Salen (Ungdomsarenaen) er bakgrunn for foto til lokalavisen og andre medier. Det bør derfor gjøres gjenkjennelig at bilder er tatt i salen. Det samme gjelder også sendingene på nett-TV. Seerne bør gjennom bilder minnes på at de ser Nesoddens kommunestyre gjennom bruk av kommunevåpen, tekst og bilder. Oppgraderingen bør ha dette som mål, var forlaget Tone Frønes, Arbeiderpartiet, la fram under budsjettdebatten sist kommunestyremøte.

– Det settes i den forbindelse av kr 200.000 til oppgradering av utstyr til bruk under avvikling av kommunestyrets møter. Midlene bevilges fra budsjettpost Utskifting/fornyelse av Tangenten.

Samtlige politikere stemte for forslaget.