– Den veksten Miljøpartiet De Grønne nå har fått på Nesodden, er faktisk oppsiktsvekkende, sier Øyvind Solum.

Han mener at det at de nå ligger på rundt 12 prosent på Nesodden er enestående nasjonalt. Også på Nesodden er det et betydelig skifte.

– Vi synes naturligvis det er svært inspirerende at vi har blitt Nesoddens tredje største parti, men vi vil likevel jobbe for å vokse enda mer fram til valget, sier Solum som begrunner hvorfor MDG kan være en velgermagnet.

– Nesodden har de beste forutsetninger for å bli en grønn foregangskommune, samtidig har kommunestyret hittil prioritert andre ting. Riktignok er det en del saker vi har fått gjennomslag for i denne perioden, men vi mener at Nesodden bør gå lenger i kommende kommunestyreperiode, og ser denne meningsmålingen som et tegn på at mange av Nesoddens innbyggere også ønsker det.

Les også: Kommunevalget på Nesodden i hørst kan bli en thriller

Samarbeider bredt

– Ser du for deg en fast samarbeidskonstellasjon til valget?

– MDG er åpen for å samarbeide med alle partier som vil bidra til et grønt skifte på Nesodden, og da snakker vi om at dette må prioriteres langt høyere enn partiene har vist hittil, svarer Solum behendig.

– Vi er nok litt bekymret for hvordan utviklingen blir på Nesodden om flertallsalliansen med Arbeiderpartiet og Høyre fortsetter å dominere, sier Solum og gir eksempler på det han mener er feil kurs:

– I praksis har vi sett en utvikling i retning av sentralisering, svekkelse av lokale tilbud, nedbygging av verdifulle grøntarealer og en tilpasning til utviklingstrekk som svekker Nesodden som lokalsamfunn og grønn oase.
Selv om Solum medgir at mye av dette er utenfor lokalpolitikkens sfære, hevder han:

– Vi har uansett et selvstendig ansvar for hvordan vi møter utfordringen lokalt, selv om det meste skyldes nasjonale utviklingstrekk.

Snakker med alle

Solum er klar på at MDGs støtte avhenger av profil:

– Om vi får et blågrønt, eller rødgrønt styre på Nesodden, kan i prinsippet være nesten likegyldig, så lenge det blir et skifte med en klar grønn dreining med tydelig sosial profil.

– MDG støtter begge sider?

– I prinsippet kan vi snakke med alle, men når vi ser på stemmegivningen i kommunestyret er det likevel ikke sannsynlig at vi vil støtte en blå ordfører, og at det skal bidra til en grønnere utvikling, utdyper Solum som understreker:

– Men om vi skal støtte en annen konstellasjon, så er det uansett avhengig av at vi får en hånd på rattet, som Nesoddens tredje største parti, og at det er en del av et reelt grønt skifte, sier Solum og poengterer:

– Hvis andre partier er åpne for dette, snakker vi gjerne med dem om hva vi kan få til.

Globalt og lokalt

– Hvorfor er miljø- og klimaspørsmål så viktig for velgerne?

– Siden Nesoddens befolkning nok er mer kosmopolitisk orientert enn i de fleste andre kommuner, så tror vi folk her forstår hvor viktig det er å tenke globalt, men handle lokalt, sier Solum på generelt grunnlag og konkretiserer litt:

– Vi vil utvikle et Nesodden som ser sin plass i verden, samtidig som vi tar vare på et Nesodden som også neste generasjon skal trives i. Framtidens Nesodden må dermed ikke bare passivt la seg prege av en utvikling som uansett ikke er bærekraftig i det lange løp, men bli en pådriver for hele Akershus og Oslofjord-regionen for løsninger som er framtidsrettete, fastholder Solum.

– Hvordan skal dette gis konkret innhold i kommunestyresalen på Nesodden?

– Det er blant annet viktig for oss med en reell satsing på Fagerstrand som grønt utbyggingsområde, sier Solum om det sørlige bygdesentrum.

– Vi må ha forpliktende klimaplaner, prioritering av ivaretakelse av biologisk mangfold, etiske og miljøvennlige innkjøp og støtte til grønn omstilling og grønne gründere, lister han deretter opp, før han oppsummerer MDGs saker:

– På neste års budsjett planlegger vi blant annet å foreslå midler til noe oppstartsstøtte til nye bedrifter, særlig innen kunstrelaterte virksomheter og bedrifter med tydelig fokus på miljø og klima.