Har stengt dypvannsbrygga på Steilene på ubestemt tid – frykter fare for liv og helse

I forbindelse med at kommunen undersøker muligheten for anløp av Ruters båter til Steilene i sommer, ba man om bistand fra rådgivende ingeniør fra selskapet WSP. Dette for å vurdere dypvannsbryggas tilstand med tanke på rehabilitering. Det endte med at det nå er nedlagt bruksforbud på brygga.