KrFs Korsmoe roser Nesoddens nye rådmann for klar tale i budsjettforslaget

Framsynt: KrFs Henning Korsmoe synes det stramme budsjettforslaget til Nesoddens nye rådmann er et godt utgangspunkt for politisk påvirkning som han håper blir større enn den var i fjor. Foto: Staale Reier Guttormsen

Framsynt: KrFs Henning Korsmoe synes det stramme budsjettforslaget til Nesoddens nye rådmann er et godt utgangspunkt for politisk påvirkning som han håper blir større enn den var i fjor. Foto: Staale Reier Guttormsen

Artikkelen er over 2 år gammel

– Det er lovende at den nye rådmannen uttaler seg så klart som hun gjør, hevder Henning Korsmoe i Nesodden KrF, om Wenche Folbergs første budsjettforslag som Nesoddens rådmann.

DEL

Og det er flere i Nesoddens kommunestyre som føler behov for å henge seg på den rosende omtalen av den nye rådmannens budsjettforslag:

– Jeg synes den nye rådmannens presentasjon av budsjettet var meget godt. Presentasjonen hennes var tydelig og pedagogisk, påpeker eksempelvis Erik Adland som er Høyres varaordfører.

Les mer: Nesoddens nye rådmann ser framtiden i øynene selv om det svir

– Krevende

Adland understreker det for ham vesentligste med budsjettforslagets føringer inn i høstens politiske behandling:

– Hun var nøye med å påpeke utfordringene i budsjettet, hevder han på vegne av Nesodden Høyre i en foreløpig budsjettkommentar, før Høyres gruppe som de andre skrider til verket med en møysommelig prosess med strenge politiske prioriteringer.

Også KrFs Henning Korsmoe er opptatt av budsjettprosessen:

– Det blir en krevende og spennende prosess som skal lede fram til målet. Forhåpentlig blir det i år mulig for hele kommunestyret å delta med gode innspill, slik at endelig budsjett gjenspeiler mer enn bare hva et knapt flertall måtte mene er klokt.

– Jeg ser fram til å delta i denne prosessen, poengterer Korsmoe.

Men det er også dem som er en smule kritisk:

– Det er ingenting som viser nye takter her. Jeg hadde håpet at hun hadde satt ned foten for ny barnehage på Fjellstrand, framholder for eksempel Frps Nils-Arne Haldorsen sin hovedinnvending.

Les mer: Budsjettet ble banket, men kritikken vanket

– Forfaller

Flere av kommunestyrerepresentantene er opptatt av forfallet på den kommunale eiendomsmassen:

– Det er riktig å bruke mer penger på å ivareta kommunens bygningsmasse, så den ikke forfaller. Her er det et stort etterslep, erkjenner eksempelvis MDGs Øyvind Solum og får Korsmoes medhold i erkjennelsen:

– Det er også viktig å merke seg at hun klart sier at vi har et betydelig etterslep på vedlikehold av bygningsmassen vår, samtidig som vi har et låneopptak som er i overkant av hva vår økonomi kan tåle.

Solum er likevel naturlig nok mest opptatt av miljø og klima, for å forsterke den grønne dreiningen han forutsatte ved å inngå flertallssamarbeidet med Arbeiderpartiet og Høyre på halvøya:

– Jeg stusser over at jeg ikke kan se noe tegn til framlegging av bærekraftsrapport med klimaregnskap i tilknytning til budsjettet. Det har vært klare kommunestyrevedtak som har bedt rådmannen om det. Det er et viktig poeng at dette kommer i forbindelse med budsjett og handlingsplan, for at vi skal vite om vi er på rett vei når det gjelder klimamål og tiltak.

Solum skjuler ikke sin skuffelse over akkurat dette:

– Det er åpenbart at et budsjett, med dens styring av kommunens aktivitet i året som kommer også har sterk påvirkningskraft på klimautslipp. Dermed bør dette sees i sammenheng, fortrinnsvis slik at det settes opp et klima- eller karbonbudsjett som viser konsekvensene av vedtatte tiltak. Derfor er det skuffende at dette ikke er på plass.

Les mer: Mange mobiliserte mot Nesoddens budsjettkutt: Nå ser kampen ut til å føre fram

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet

Artikkeltags