– Dette jubler vi for! sier Lars Dalen i Marinreparatørene, en miljøgruppe med forankring på Nesodden, som jobber for et renere og mer levende miljø under vann i Indre Oslofjord.

De har tilsammen fått omlag 350.000 kroner i tilskudd fra Miljødirektoratet, blant annet til koordinering og metodeutvikling for undervannsrydding. Dette er første gangen Miljødirektoratet gir tilskudd mot marin forsøpling, og de har fått inn hele 90 søknader.

 

Store summer

– Vi er veldig fornøyde med at vi har fått nesten fem prosent av den nasjonale tildelingssummen på 7,5 millioner kroner. Det er veldig stas å få anerkjennelse på den måten, spesielt med tanke på at Marinreparatørene startet for under ett år siden. Støtten betyr at vi kan konsentrere oss mer om arbeidet, og mindre om å skaffe sponsorer til hvert prosjekt, sier Dalen.

Miljøgruppa har mange prosjekter på gang, og pengene skal blant annet brukes til å lage undervisningsfilm om forsøpling i sjøen og et undervisningsopplegg til barneskolen i samarbeid med Oslofjorden Friluftsråd.

 

– Vi skal lære barna om konsekvensene ved marin forsøpling. I undervisningen skal vi blant annet benytte små fjernstyrte undervannsfarkoster (MikroROV) med videokamera som barna kan styre og selv se hvordan det er i havet. Vi ønsker å spre opplevelsen av å være under vann, og tror det vil føre til at folk blir glade i og bryr seg om havet, sier Dalen.

Se Marinreparatørene rydde havbunnen ved Flaskebekk.

Mange prosjekter

Marinreparatørene har også flere ryddeprosjekter på gang, også et rettet mot tapt fiskeredskap i sjøen.

– Vi skal utarbeide en effektiv metode til å fjerne spøkelsesredskap som står igjen i fjorden, som tegner og garn. Og det er det mye av, jeg vil tippe flere ti-tusener bare i Indre Oslofjord. Disse kan stå og fiske i mange år til ingen nytte. Fugler og andre marine pattedyr setter seg fast i dem når de prøver å spise fisken i dem, sier Dalen, og legger til:

– Det er mange sider ved miljøet i sjøen som ikke er så hyggelige. Vår vinkling er at vi ønsker å fokusere på dette ved å gjøre konkrete ting, som igjen fører til økt bevissthet blant folk, både på utfordringene, og på at dette faktisk er ting vi kan løse. sier Dalen.

Se Marinreperatørene rydde havet ved Svestad brygge under den store strandryddedagen.

– Tilskuddet fra Miljødirektoratet er veldig fortjent. De er en gjeng engasjerte, dyktige folk som gjør en viktig jobb, og vi er stolte av å ha dem i vår kommune, sier Nina Sandberg, ordfører på Nesodden.

Nesodden kommune har tidligere samarbeidet med Marinreparatørene i saken om hummerfredning, og rydding av havbunnen.

– De er veldig lette å samarbeide med, og jeg ser fram til å jobbe med dem om miljøsaker også i framtiden, sier Sandberg.