Fagerstrand/Digerud: Det er en observant leser som gjør Amta oppmerksom på en stasjonsvogn som står i busslomma i grenseland mellom Frogn og Nesodden på halvøyas sørvestre side. Den ble plassert der forrige vinter.

Siden dette dreier seg om fylkesvei 102, så tar vi kontakt med Statens vegvesens driftsleder for fylket i region øst, Trond Holtvedt, og spør ham:

– Det har stått en avskiltet bil i månedsvis på bussholdeplassen der Agnorveien kommer inn i Drøbakveien, fylkesvei 102, rett ved kommunegrensa mellom Frogn og Nesodden. Hva slags praksis benytter Statens vegvesen i slike saker som det jo er flere av?

Biler som ikke står trafikkfarlig til melder vi fra om til politiet. Politiet merker da gjerne bilen med varsel om borttauing, hvis ikke bilen fjernes innen en gitt frist. Om eier ikke fjerner bilen og fristen går ut, bestiller politiet borttauing, forklarer Holtvedt og utdyper:

– Biler som står trafikkfarlig til, bestiller vi fjerning av når vi blir oppmerksom på dem. Denne bilen som du sikter til her er følgelig en politisak.

Politiet tar nå affære.

Regninga går ikke til bileier

Jeg finner intet om denne i loggen, men jeg skal sjekke med patruljen og i så fall be dem om å ta affære. Dersom din beskrivelse er korrekt, så vil vi dermed bestille snarlig borttauing, sier politiets operasjonsleder Tom Sandberg. 

Les mer: Sverre (73) hadde handlet da han havnet på taket...

Om noen setter fra seg en bil på privat grunn, må grunneier ta regninga fra bergingsselskapet for henting og oppbevaring av bilen.

– Det skjer stadig vekk at vi får i oppdrag om å hente biler som har stått plassert lenge et sted. Tendensen er at det stort sett gjelder biler som er registrert i utlandet, forteller Tommy Martiniussen hos Martiniussens bilberging.

– Hva kan regningen for grunneier komme opp i?

– Da må man betale for selve bergingen og vi har ikke lov til å vrake bilen før det har gått en til tre måneder - avhengig av bilens stand. Da kan regningen fort komme på 10.000 kroner.

Det utbetales følgende beløp ved vraking:

  • Lastebiler: 5000 kroner.
  • Mopeder, lette og tunge motorsykler: 500 kroner.
  • Campingvogner og bobiler: 3000 kroner.
  • Ordinær vrakpant er  3000 kroner for personbiler, varebiler og enkelte andre kjøretøy

VRAKPANTORDNINGEN

I 2016 vedtok Stortinget å utvide vrakpantordningen til flere typer kjøretøy for å gi eiere av utrangerte bobiler, lastebiler, mopeder mm et økonomisk insitament til å levere inn kjøretøyet til godkjente biloppsamlere.

Miljødirektoratet administrerer ordningen i samarbeid med Skatteetaten.

Skatteetaten betaler ut vrakpanten til eier og driftsstøtten til biloppsamlere.
KILDE: Miljødirektoratet

Det utbetales følgende beløp ved vraking:

  • Lastebiler: 5000 kroner.
  • Mopeder, lette og tunge motorsykler: 500 kroner.
  • Campingvogner og bobiler: 3000 kroner.
  • Ordinær vrakpant er  3000 kroner for personbiler, varebiler og enkelte andre kjøretøy

VRAKPANTORDNINGEN

I 2016 vedtok Stortinget å utvide vrakpantordningen til flere typer kjøretøy for å gi eiere av utrangerte bobiler, lastebiler, mopeder mm et økonomisk insitament til å levere inn kjøretøyet til godkjente biloppsamlere.

Miljødirektoratet administrerer ordningen i samarbeid med Skatteetaten.

Skatteetaten betaler ut vrakpanten til eier og driftsstøtten til biloppsamlere.
KILDE: Miljødirektoratet