Seks studenter har levert bidrag til framtidens Sunnaas sykehus

Artikkelen er over 3 år gammel

Flere av de gamle bygningene til Sunnaas sykehus er i kritisk dårlig forfatning. Nå planlegges nybygg, og sykehuset tar utradisjonelle metoder i bruk.