Et nytt fredningsområde for hummer foreslås etablert utenfor Nesoddkysten. Etter initiativ fra Marinreparatørene vil Nesodden kommune nå gjøre sitt for å bedre hummerbestanden i Indre Oslofjord.

– Fiskeridirektoratet oppfordrer kystkommuner til å opprette hummerfredningsområder. De har sett at resultater av slike områder er svært oppløftende for bestandene. Marinreparatørene tok initiativet til, på frivillig basis, å utrede mulige hummerfredningsområder langs Nesoddkysten, forteller miljørådgiver i kommunen, Justyna Krajczyk.

Et politisk vedtak fra mars 2015 ga Marinreparatørene mandat til å finne et egnet sted for eventuell nominering. I etterkant har Marinreparatørene og kommunens miljørådgiver jobbet tett med dette.

– Prosessen nærmer seg nå slutten og har endt opp med et anbefalt område utenfor Nesoddtangen, opplyser Krajczyk.

Les også: Se hvordan dykkerne redder hummerens liv

– Spesielt egnet område

Ifølge Marinreparatørenes Lars Dalen skiller området utenfor Nesoddtangen seg ut som et spesielt egnet område for fredning. Og det tilfredsstiller også Fiskeridirektoratets krav med tanke på størrelse og at det skal være et egnet hummerhabitat. Fredningsområdet skal heller ikke komme i konflikt med yrkesfiskernes interesser.

– Området er et stort grunt område og et av fjordens mest kjente hummerområder. Det ligger sentralt i fjorden, og gode strømningsforhold vil gi godt grunnlag for spredning av hummerlarver. Hummeren vil her få et stort areal uten at det er nødvendig å frede en lang strekning av Nesoddkysten. Området er diskutert både med Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet og yrkesfiskere i fjorden, forklarer Dalen.

I hummerfredningsområdet vil det ikke være lov med bunnstående redskap, som garn, teiner og ruse.

– Det blir et område hvor hummerbestanden kan vokse uforstyrret, slike områder har vist positiv effekt på hummerfiske også utenfor områdene, på grunn av større individer og mer bærekraftige bestander, fortsetter han.

Les også: Lokale dykkere ryddet unna og fisket opp forlatte teiner

Vil høre folkets mening

Onsdag neste uke, den 20. april, inviterer kommunen til åpent folkemøte for å involvere lokalbefolkningen før området oversendes politikerne for eventuelt vedtak og nominasjon til Fiskeridirektoratet.

– Det er viktig å få innspill fra lokalbefolkningen og fritidsfiskere. Jo flere som er involvert og informert, jo flere voktere av fredningssonen får vi, understreker Krajczyk.