Og det er et svært langt samliv i Nesoddpolitikken som slik bringes til oppbrudd. Allerede tidlig i høst begynte Behrens å telle på knappene om hun ønsket renominasjon for Nesodden MDG.
– Jo da, det stemmer. Men det var først nylig at jeg meldte meg ut, og tok skrittet og meldte meg inn i Nesodden SV, forteller Claudia som møter som uavhengig ut valgperioden slik valgloven og reglene krever.

Bygget seg opp ...

– Hvorfor har du meldt ut av MDG etter mer enn 25 års medlemskap?
– For det første forandringen på nasjonalt plan, der MDG har gått fra å være et grasrotparti, der alle kunne delta, til nå mer og mer å bli et hierarkisk og elitistisk parti, mener Claudia, og begrunner ytterligere med frafallet av den åpne meningsytringen i MDG som enslig blomst i norsk partiflora.
– Det virker rett og slett som at partiet ønsker å kvitte seg med dem som har vært med siden stiftelsen. Dessuten har det vært satset på kjendiser til toppvervene, hevder hun.

... Over lang tid

– Lokalt bunner utmeldelsen i at jeg gradvis har følt meg marginalisert. Blant annet er medlemsmøtene lagt på tider hvor jeg ikke kan. Og da hadde jeg i utgangspunktet sendt fra meg min møtekalender, og gitt uttrykk for at jeg svært gjerne ville delta på flest mulig møter, mener Claudia.
Til daglig er den snart 49 år gamle trebarnsmoren med tysk opprinnelse, som nå endelig har fått norsk statsborgerskap, seniorrådgiver i Landbruksdirektoratets seksjon for styring og økonomi, hvor hun har arbeidet siden 2009. Hun ligger ikke akkurat på latsiden.
– Totalt vil jeg anslå at jeg bruker 20 timer hver uke på politikken, sier hun og poengterer politikkens vesen
– Vi politikere lever jo av å være synlige. Men det er veldig vanskelig å representere et lokallag, når ikke engang de vanlige medlemmene i partiet vet hvem jeg er.

Motsetningsfylt

Behrens er klar på at hun er misfornøyd med måten hun er behandlet på av lokallaget som hun tross alt har ledet i 11 år.
– Jeg står 150 prosent bak MDGs partiprogram, og resten av perioden vil jeg følge den politikken som jeg ble valgt på grunnlag av i 2011.
– Så det er klart jeg fintelte på fingrene før jeg meldte meg inn i et annet parti, men jeg er jo er et politisk menneske, bedyrer Behrens og begrunner slik innmeldelsen i SV..

– En tilvekst

– Hva er din kommentar til at Claudia har meldt overgang fra MDG til SV?
– MDG skulle gjerne hatt med Claudia videre til å løfte fram grønn politikk på Nesodden. På den annen side er det også et høyst respektabelt standpunkt å ønske å bidra politisk gjennom andre partier, påpeker tidligere partikollega i Nesodden MDG, Øyvind Solum, som er snar til å presisere:
– MDG håper dermed på et godt samarbeid både med SV generelt, og med Claudia i eventuelle nye roller, for å bidra til å videreutvikle Nesodden som både er sosialt ansvarlig og prioriterer natur og miljø høyere.
– Reell endring av Nesodden til en kommune som tar både vår egen natur og de globale miljø- og klimautfordringene på alvor krever samarbeid mellom flere partier. Derfor er det helt greit at man av og til kan ha forskjellig standpunkt i andre saker, sier Solum.