Wickholm: – Det er en forutsetning at kommunedirektøren utfører styrevervet på egen tid

Wenche Folberg har tatt på seg et styreverv i et stort aksjeselskap. Greit i følge ordfører Truls Wickholm.