Endelig gjenforent i nye lokaler etter den tragiske storbrannen

I november brant lokalene til Remontér på Berger. Endelig er de ansatte samlet i nye lokaler på Bjørnemyr.