Et skrått blikk på den spente situasjonen i verden og menneskers evne til å kommunisere blir blandt temaene avgangselevene ved Nesodden vgs har valgt for revyen. Premieren er 4. mars og revyen spilles frem til den 11. i Skoklefallsalen på Steinerskolen.

Marius Krohn-Hauglie som har tatt på seg sin fjerde revy på rad som innleid instruktør forteller at det hviler noe alvor over temaet Klimax, men møtet med diverse politiske karakterer både innenlands og utenlands byr på mye humor. Det samme gjelder mellommenneskelige relasjoner.

 

  - Klima som miljøaspekt vil være det mest gjennomgående i revyen. Vi er i ferd med å nå et maxnivå både klimamessig og mellommenneskelig. Det er tid for handling i steden for ord. Vi må hindre at vi når klimaks.

  - Vi har en rekke sketcher på papiret og flere på gang, men kvaliteten må gå foran kvantiteten så hvis vi lander på rundt 26 vil jeg være fornøyd, sier Krohn-Hauglie.

 - Hvordan har det vært å jobbe med årets kull?

 - Det har til nå vært både og. Dette er min fjerde revy, men den første alene som instruktør. Det er først nå under intensivuka i vinterferien på Tangen ungdomsskole gruppa har klart å få frem det beste i hverandre. Det er ikke uventet siden dette er en så intim og konsentrert uke, påpeker Krohn-Hauglie

 

Revy er ikke bare det kunstneriske. Det krever også administrasjon. Elevene Kristine Hals Mo og Dennis Widlic er revysjefer i år og legger mye jobb i å passe på ca 70 innvolverte, økonomi og markedsføring.

 - Hva er mest krevende å ha kontroll på?

 - Det viktigste er økonomien. Vi har et godt strukturert budsjett og har god oversikt på penger ut og penger inn. Noen rekvisitter er det lettere å gi penger til enn andre, mener Widlic som sitter på pengesekken.

Hals Mo ønsker å påpeke det å holde trådene sammen og se helheten i utviklingen av revyen og se at det blir en forestilling gjør henne stolt. - Som revysjef ser jeg det hele utenfra og kan med tilfredshet over fremgangen glede meg til å sette navnet mitt på revyen, sier hun.

 

Lederteamet sammen med instruktøren har selv utformet logo og design på gensere og annet nødvendig materiell. Hals Mo er dyktig på Photoshop så hun har gjort all den praktiske delen av arbeidet. Hun var også med i fjor i flere administrative roller samt vokalist i bandet og denne erfaringen har vært viktig for henne å ta med seg inn i årets revy.

Elias Rasch er ikke uvant med scenekunst. Han var tidlig ute med revy og var aktiv frem til og med ungdomsskolen.

 - Siden du selv har erfaring, har det vært lett å skape noe sammen med denne gjengen?

 - Det har vært godt å være tilbake. Så langt har denne reisen vært utrolig fin og lærerik. I begynnelsen var det mange i gruppa jeg ikke kjente, men vi ha jo blitt skikkelig sveiset denne uka og jeg gruer meg allerede nå til det hele er over 11. mars, sier Rasch.

 

Nesoddrevyen har gjennom sitt flerårige samarbeid med Gaute Dahl Wardenær  og  Håvard Hysvær Johannessen, et sterkt team innen lyd og lys noe som gjør jobben med ferdigstillelse mye lettere for band, skuespillere og ledelse. Det er også en stor fordel at revyen får leie Skoklefallsalen på Steinerskolen. Den er nemlig veldig godt teknisk utstyrt. I år er også bandet rekordstort noe som også er teknisk krevende.

Nesoddrevyen er selvdreven. Alt av utstyr, rekvisitter og evt. kullisser skaffer revyen selv noe de er stolte over. Det gir dem et eierskap. Rent juridisk er Nesoddrevyen registrert i Brønnøysund som frivillig organisasjon og overskudd går videre til neste års revy, men da med ny ledelse.