Et løft for skole, kultur og idrett

Av
DEL

InnsendtLa oss aller først slå fast: Arbeiderpartiet ønsker å beholde grendeskolestrukturen på Nesodden.

Dette bevarer Nesoddens særpreg og gir elever og familier mulighet til å beholde et viktig samlingspunkt.

Sammen med skole, er kultur og idrett en viktig del av det gode livet her på Nesodden.

Arbeiderpartiet ser en mulighet til å få til et felles løft for disse tre. Vi vil utvide ungdomsskolen på Tangenten slik at elevene fra Berger, Jaer og Bjørnemyr flytter inn etter at barneskolen er fullført.

Myklerud må oppgraderes og renoveres. Og Bakkeløkka beholdes som ungdomsskole.

Et grep som dette krever et løft på flere områder. Vi forplikter oss til å bygge et idrettens hus i nær tilknytning til den utvidede ungdomsskolen. Vi forplikter oss også til å utvide Tangenten med et kulturhus.

Alværn skole er ikke fremtidens skole. Alværn opplever at de har en utdatert skolebygning. Små klasserom. Ingen store rom og lite rom for fleksibilitet. Lite rom for å møte morgendagen.

Det er ikke adkomst til toaletter inne på skolen. Den må gjennom en oppgradering tilsvarende nybygg om den skal kunne fortsette. I tillegg har de elevene som bor på Berger, Fjordvangen og Jaer en kronglete og lang reisevei på over en halvtime hver vei for å komme til skolen.

Det er viktig at kommunen legger til rette for aktive liv, vi vil derfor beholde tomten i kommunalt eie med fotballbane og skøytebane til allmennheten.

Tangenåsen skole er nær ved å være fylt opp. Den deler gymsal med barneskolen, og den største samlingssalen kan ta 110 mennesker. Det betyr at det er vanskelig å samle alle elevene. Foreldre må stå på tre timers foreldremøter, og skolen oppleves trang av elever og lærere. Skolen har ingen svømmehall og gymsalen er svært dårlig med stort behov for oppgradering.

En samling av dagens 540 elever i en utvidet skole på Tangenten krever derfor en satsing på idrettens hus og på en svømmehall. Idrettens Hus må romme mer enn en tradisjonell flerbrukshall. Vi må ha plass til flere idretter i småsaler, idretter som eksempelvis kampsport. Svømmehallen skal være åpen for folk, idrett og skole. Den må ha lengdebaner, men også små basseng og sklier så den kan være attraktiv for barn og familier i helger og kveldstid. Alt dette er sårt etterspurt av idretten gjennom mange år og det passer perfekt med en ungdomsskole.

Kunst og kultur trenger saler. Det gjør også skoler. Vi skal bygge et kulturhus som rommer dette. Det skal være et sted hvor vi kan møtes for opplevelser, men også hvor skolen kan ha aktiviteter og samle foreldre og elver. Det er også stor etterspørsel fra kommunen og bedrifter, lag og foreninger, som i dag ofte må leie kirkebygg for litt større samlinger i kommunen.

Hvordan får vi dette til. Vi kan og må bruke store penger på de viktigste tingene. I tillegg bør vi se om vi kan bruke tomteverdier som inntekter, ikke nødvendigvis salg. Bygger vi nytt kulturhus må vi også si takk for lang og tro tjeneste til Samfunnshuset. Nesoddtangen skole må også bygges ny. Det har vi ikke snakket om, men den skole er også umoderne med sin rominndeling fra 60-tallet, og den har dårlig inneklima. Bygger vi en ny barneskole til erstatning for dagens Nesoddtangen kan vi bruke arealene våre annerledes og de kan være med å finansiere den største skole, idretts og kultursatsingen vi har tatt på Nesodden.

Hva med Fagerstrand? Vårt senter i sør er i utvikling. Det er store planer for området rundt Skogheim, og den gamle statoiltomta. Nå er ikke riktig tid å bestemme hvor mange elever en sik skole må romme, eller hvor den skal ligge. Vi foreslår å lytte til dagens foreldre å gi skolen og bassenget en skikkelig overhaling slik at den kan være med oss inn i det som blir fremtidens utvikling på Fagerstrand.

Dette er riktig av så mange grunner, men kanskje særlig fordi det gir bedre muligheter for læring, fysisk aktivitet, og utvikling av kultur. Samling av flere støtte funksjoner og lærere på nye Tangenåsen gir også bedre mulighet for oppfølging, flere valgfag, og annen type læring og pedagogikk.

Vi i Arbeiderpartiet vil satse på Nesodden og fremtiden. Derfor foreslår vi dette store felles løftet for skole, kultur og idrett.

Som politikere er det vår oppgave å rigge Nesodden for fremtiden.

Våre barn og unge fortjener et nytt og moderne bygg. Og hele Nesoddens befolkning vil ha glede av kulturhus, idrettshall og svømmehall.

Cathrine Kjenner Forsland og Roger Sollied Johansen

Nesodden Arbeiderparti

Roger Sollied Johansen

Roger Sollied Johansen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags