Passe store skoler fremmer læring og fører til at flere fullfører

Av
DEL

InnsendtSvar på: «Vurdering av ny skolestruktur Nesodden kommune 2019» datert 18.3.19.

Jeg viser til punkt 6 i rapporten:

Alternativ 1: Ungdomsskole for 9 paralleller. Dette alternativet ivaretar behovene ved en sammenslåing av ungdomsskolene Alværn og Tangenåsen. Alternativet innebærer en skole for 810 elever fordelt med 30 elever i hver gruppe. Alternativet er illustrert med variantene 1A, 1B og 1C.

Alternativ 2: Ungdomsskole for 12 paralleller. Dette alternativet ivaretar behovene ved en sammenslåing av ungdomsskolene Bakkeløkka, Alværn og Tangenåsen. Alternativet innebærer en skole for 1080 elever fordelt med 30 elever i hver gruppe. Alternativet er illustrert med variantene 2A og 2B.

Jeg heter Agnete P. Lind, og jeg har 9 års erfaring som lærer i ungdomsskolen og i videregående skole. Jeg har undervist ved Olsvik skole i Bergen på ungdomstrinnet og ved Bakkeløkka ungdomsskole på Nesodden. Nå jobber jeg ved Ullern videregående skole i Oslo.

Jeg ber innstendig om at Nesodden kommune tar vare på de mest sårbare innbyggerne vi har og lager ungdomsskoler som er mindre enn det som er skissert i alternativ 1 og 2. På skoler med 4 eller 5 paralleller har lærerne muligheten til å se alle elevene. Dette er også stort nok til at fagmiljøet er tilstrekkelig stort for lærerne, og man kan opprette et valgfagstilbud til elevene som er tilfredsstillende. Etter min mening bør Nesodden kommune planlegge ut ifra at en skolestørrelse på ca. 400–450 elever er det ideelle! Dette vil øke trivselen og læringen for alle og føre til at man reduserer antallet elever som faller ut av skolen.

Skolestørrelse og klassestørrelse er vesentlig fordi det danner premisser for lærernes muligheter til å skape god skole for barn og ungdom. Det er bekymringsverdig at Nesodden kommune planlegger å lage en så stor ungdomsskole. Årene på ungdomsskolen er ofte den tiden i et menneskeliv der man er mest sårbar. Det overrasker meg at Nesodden kommune planlegger å møte dette med en ungdomsskole på 9 eller 12 paralleller.

Min arbeidserfaring tilsier at skoler på 4 eller 5 paralleller er ideelt. Den sosiale kontrollen elever og lærere har i en slik organisasjon er uvurderlig. Alle kjenner ansiktene til hverandre, og lærerne kan mange av elevenes navn. Dette gjør det mye lettere å hjelpe elever som har det vanskelig. Vi har dessverre noen elever på Nesodden som sliter på grunn av mobbing, depresjoner, seksuell trakassering og/eller rus. På mindre skoler er det lettere for alle å passe på hverandre. Det sentrale er at det er lettere for lærerne å ta vare på de elevene som trenger det mest, de elevene som trasker i gangene og kanskje stikker av fra skolens område. Når skolen er liten og oversiktlig, vet alle lærerne navnene på disse elevene og samarbeider om å hjelpe dem. På skoler som er så store som alternativ 1 og 2 skisserer, er det vanskeligere å hjelpe disse ungdommene fordi de forsvinner i mengden. Lærerne på Nesoddens ungdomsskoler gjør en formidabel jobb med å prøve å hjelpe disse ungdommene har jeg erfart og hørt.

Jeg ber innstendig om at kommunens politikere tenker seg grundig om. Ville dere sendt deres sønn eller datter på en stor skole der vedkommende blir anonym i mengden av 810 eller 1080 elever? En passe stor skole vil fremme læring og trivsel for alle elever. Det er klart man kan ha økonomiske insentiv for å lage store skoler, men på sikt vil mindre skoler lønne seg rent samfunnsøkonomisk fordi man da klarer å redusere kriminal-, ufør- og arbeidsledighetsstatistikken.

Lærernes jobb er å se elevene og hjelpe dem til å bli ungdommer med god helse og pågangsmot. Alle som jobber med ungdommers helse: Lærere, psykologer, spesialpedagoger, helsesøstre og leger, antar jeg vil anbefale mindre skoler og mindre klassestørrelse enn dere planlegger. Politikerne må i alle fall ikke la arkitekter og økonomer avgjøre skolestørrelse, men spørre de som har fagutdanning i å ta vare på ungdommers læring og/eller helse. At andre kommuner/land gjør den feilen å lage for store skoler, kan og må ikke være et argument for at Nesodden kommune gjør samme feil! Hvor er logikken i å redusere antallet ungdomsskoler i en kommune med sterk befolkningsvekst? Politikerne har et stort ansvar for å skape et trygt samfunn for alle. En ny skolestruktur vil legge premissene for at Nesodden skal være et godt sted å vokse opp og et trygt lokalsamfunn. Derfor må Nesodden kommune ta avgjørelsen om hvordan ungdomsskolene på Nesodden skal se ut i fremtiden på de riktige premissene.

Agnete P. Lind

Lærer

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags