Med støtte fra Nesodden Misjonsmenighet og private nesoddfolk skulle Geir og Anne Kippenes jobbe med diakonalt arbeid. Med seg hadde de døtrene Mari, Elise og Julia. Etter bare noen måneder, i april, måtte de evakueres ut av Nepal etter at det kraftigste jordskjelvet siden 1934 rammet landet. Katastrofen krevde mer enn sju tusen menneskeliv.

I tillegg til jordskjelvet har Geir Kippenes vært svært syk og lagt inn på sykehus med lungebetennelse, blodforgiftning, akutt nyresvikt med mer. Heldigvis gikk det bra.

LES OGSÅ:
Lørdag går en ny hjelpesending fra Nesodden til Estland
Nesodding har gitt lys i hverdagen til over en million flyktninger


Tydelig preget

Familien forteller at Kathmandu nå er tydelig preget av jordskjelvene. Mange hus som har rast og de fleste steder har spor etter skjelvene.

Mange kan ikke lenger kan bo i husene sine, de har ingen forsikring, prisen på byggematerialer har økt, håndverkere har forlatt byen.

Dette skal ekteparet engasjere seg i etter ferien.

Sammen med Kathmandu University skal Geir Kippenes utover høsten blant annet med å se hvordan landsbyer som er rammet av jordskjelv kan gjenoppbygges. De tre jentene i familien går på skole.

Traumekurs

Anne Kippenes har gjennomgått et tredagers traumekurs med fakta om jordskjelv og sikre soner i bygninger, hvordan holde jordskjelvøvelse, traumereaksjoner, stressmestring, motstandsdyktighet, hvordan ta vare på deg selv for å kunne gi god hjelp til barn og foreldre.

Til tross for de nokså dramatiske opplevelsene er familien innstilt på fortsatt tjeneste i Kathmandu.

De etablerer seg nå i et nytt eget hus og ser fram til videre hverdager i Nepals hovedstad.