– Skolepolitikk og ungdomspolitikk har siden jeg gikk på barneskolen interessert meg, så jeg har stilt i alle elevråd som har vært, sier Malin Chanita Hals Krohn (15), ny leder i Nesoddens ungdomsråd og fortsetter:

– Jeg var representant i rådet i fjor og jeg synes det var så interessant og erfaringsrik opplevelse, og det hadde jeg lyst til å fortsette med. Nå hadde jeg lyst til å utfordre meg selv litt, sier Malin Chanita Hals Krohn.

Nøkkelen for å oppnå sine mål tror lederen det er én ting som blir viktig.

– God kommunikasjon, til både medlemmene i rådet, politikerne i kommunen og ungdommene, sier hun.

Rådet blir ungdommens talerør på Nesodden.

– Vi vil jo få mye muligheter til å bli hørt av politikerne, og de vil høre hva ungdommene ønsker og mener. Da er viktig at vi benytter sjansen og får tilbakemeldinger fra ungdommen rundt oss.

Instagram og TikTok

Hals Krohn som også var med i fjor og gleder seg veldig til å fortsette i rådet.

– Det var veldig gøy i fjor, jeg var ganske aktiv og fikk lære mye og gleder meg veldig til å fortsette den reisen og snakke med flere ungdommer, politikere og ikke minst se det vi jobber med blir til realitet, sier den nye lederen.

For å komme kommunisere med flest ungdom på Nesodden har de to allerede en plan på hvordan de skal det. De skal nemlig bruke sosiale medier. Men dette er en prosjekt som ikke er satt i gang enda.

– Vi prøver å nå ut til ungdommen, og skal gå via sosiale medier. Det er jo ikke vi som er valgte som skal bestemme alt, vi må få tilbakemeldingen fra et sted, så da blir sosiale medier aktuelt. Det vil da være Instagram som prioritere og muligens TikTok, sier Magnus Hegdal, nestleder i Nesoddens ungdomsråd.

– Den viktigste rollen vår blir å høre på ungdommen. Det er de vi representerer. Fritidsmuligheter og ungdomstrivsel er noe vi vil prøve å fokusere på. Hjelpe ungdommen å ha det bra og fokusere på bibliotekmulighetene, sier begge to.

Betydningsfullt organ

Ungdomsrådet skal være ungdommenes talerør overfor politikerne og beslutningstakere, og skal representere ungdoms interesser i kommunen.

– De har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder ungdom. Det er bare ungdom selv som vet hva ungdom mener om ulike saker. Jeg gleder meg til å høre fra dem, sier ordfører Cathrine Kjenner Forsland.

Ungdomsrådet er et betydningsfullt organ.

– Som ordfører vil jeg legge til rette for at deres viktige stemme blir hørt i utviklingen av Nesodden. Vi skal vite hva ungdomsrådet mener før vi tar en avgjørelse i saker som gjelder ungdom.


Ordføreren er opptatt av god dialog med ungdommen.

– Jeg vil at dere skal være aktive opp mot meg, og jeg kommer gjerne til deres møter for å fortelle om en sak eller om dere vil fortelle meg noe. Dialog er kjempeviktig, og jeg vil invitere Ungdomsrådet til kommunestyret, så alle får anledning til å lytte til ungdommen. Deres mening er av stor betydning. De er framtiden. Jeg gleder meg til samarbeidet og gratulerer til våre folkevalgte, avslutter ordføreren.