Gå til sidens hovedinnhold

Nesoddfolks adgang til Steilene kan bli sterkt begrenset. Hytteeier har varslet søksmål med krav om å få fjernet Alværn Småbåthavn

For abonnenter
Innsendt

Alværn Småbåthavn har i over et kvart århundre vært forutsetningen for at Steilene har blitt det rekreasjonsområdet det er i dag. Brygga administreres av Sameiet Alværn Småbåthavn. Her ligger tilbringerbåtene for alle aktører som legger til rette for allmenhetens bruk av Steilene, samt drift og vedlikehold på øya. Den bratte kystlinjen tilsier at det ikke finnes reelle alternativer for plassering av brygga.

Midt i fellesferien mottok Sameiet Alværn Småbåthavn, varsel om søksmål fra en hytteeier med krav om at bryggen blir fjernet innen 1. september med svarfrist 1 august. Samtidig får hytteeier fremmet sin sak i stort oppslag i Amta.

Slik det ser ut blir dette en sak som kan ende i retten. Men vi som er opptatt av å utvikle Steilene til beste for Nesoddens innbyggere ønsker med dette å rope et varsku: Titusener av dugnadstimer, stor innsats fra Nesodden kommune og betydelige tippemidler har gjort Steilene til det det er i dag. Alt dette står nå på spill. Konsekvensene for Nesoddens innbyggere av å fjerne brygga vil være store:

  • Uteskolen med årlig i underkant av tusen barn, fratas fortsatt drift
  • Sommercampene for flere hundre barn årlig må avlyses
  • Idrettslaget Nesodden Seilforening må legge ned sitt barne- og ungdomsarbeid
  • Arbeidet med fremme av kystkultur vil opphøre
  • Kunstskolen for barn på Fyrsteila må opphøre
  • Tradisjonelle seilarrangement som NM opphører, men det tap av positiv nasjonal oppmerksomhet for Nesodden
  • Vedlikehold og drift av den historiske bygningsmassen på Steilene vanskeliggjøres
  • Tilgangen til Oslofjordens friluftsråds (OF) kystledhytter stoppes
  • Samarbeidet mellom Nesodden kommunen og OF om ytterligere utvikling av Steilene som rekreasjonsområde står i fare
  • Tilgangen til Steilene som rekreasjonsområde for våre innbyggere blir sterkt begrenset

Vi ønsker med dette innlegget å få frem konsekvensene som til nå ikke er belyst. Dersom hytteeier vinner frem med sitt krav representerer saken en gedigen privatisering av strandsonen.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.