NESODDEN: – Det blir en spennende utfordring. Hvis jeg skal gi meg selv noen karakteristikk, må det være at jeg er en dedikert teknolog. Men har også litt bredere bakgrunn enn det. I en periode studerte jeg historie, forteller Larsen til Amta.

Larsen har bakgrunn fra programvareindustrien, og har 25 års erfaring fra ledelse og rådgivning i privat og offentlig sektor. Han kommer fra rollen som Chief Transformation Officer i Mestergruppen, og har tidligere blant annet vært IT-direktør i NAV, Vice President IT i Cisco, CIO i TANDBERG og assisterende direktør ved OsloMet. Larsen er utdannet Master of Science fra NTNU i Trondheim og har også en Master in Technology Management fra NTNU/MIT.

Til daglig er han bosatt i Mossevei på Nesodden med ektefelle og to barn som er i ferd med å trå ut i den store verden på egenhånd. Hverdagslivet består i mye aktivitet i skog og mark, når han ikke setter seg ned med en bok. Han er også en stor tilhenger av båtturen til og fra Nesodden.

– Alt er jo så kompakt på Nesodden. Folk sier at i Oslo ligger marka rett utenfor stuedøra. Men det har vi også på Nesodden. Marka, skiløyper, turområder og muligheter for bading, fiske og båtliv i en armlengdes avstand, sier han.

Gjenoppfinne seg

Den faglige interessen til Larsen ligger i første rekke i hvordan teknologi preger livene våre og samfunnet rundt oss.

– Det er vel ingen tvil om at vi gjennomlever noen tiår nå som preger livene våre. Endringstrykket ligger der hele tiden. Og næringslivet må lære av feilene sine og gjøre det litt bedre til neste år for å overleve. Men med jevne mellomrom kommer det noen teknologiske skifter som er mer kraftfulle. I dag ser vi vel konturene av at vi er på vei inn i et slikt skifte, mener Larsen.

Han påpeker at dette er endringer som forandrer rammebetingelsene for både samfunns- og næringsliv. Derfor må både næringsliv og det offentlige være innstilt på å gjenoppfinne seg selv. Data må brukes som innsikt for å forstå hvilket landskap de befinner seg i. Endringer og kompetanse forandrer seg raskere enn noen gang tidligere.

– Det er ikke bare verktøykassa som forandrer seg. Også de man skal leve av og for endrer seg. Behov, preferanser og mulighetene for en bedrift til å endre seg, er også i stadig utvikling, påpeker han.

Det gjelder ikke minst dette å benytte data til å forstå det markedet man befinner seg i og hvilke forutsetninger som må legges til rette for å tilfredsstille markedene.

– Torbjørn er en av landets mest erfarne teknologiledere, med erfaring fra både privat og offentlig sektor. Han er en sterk og tydelig person og innovatør som har satt sine klare spor i norsk samfunnsliv. Sopra Steria skal være en pådriver for digitaliseringen av Norge, og Torbjørn vil bidra til å sette innovasjon og verdi i sentrum for alt vi gjør. Vi er derfor svært glade for at han blir vår nye direktør for digital transformasjon, sier Kjell Rusti, administrerende direktør i Sopra Steira.

Lidenskap for engasjement

Larsen understreker at digital transformasjon ikke bare er et IT-prosjekt, men et organisasjonsutviklingsprosjekt, der virksomheter i privat og offentlig sektor må settes i stand til å ta ansvar for egen skjebne. Larsen mener at Sopra Steria har en unik mulighet til å ta en ledende posisjon som en kompetent og anerkjent pådriver for omstilling i norsk samfunns- og arbeidsliv, ikke minst i offentlig sektor.

– Mitt ønske er at Sopra Steria skal være gjenkjent som en strategisk utviklingspartner som setter kundesuksess og brukerverdi i sentrum for alt vi gjør. Det innebærer å hjelpe virksomheter til å forstå hva digital transformasjon betyr for dem og den bransjen de er en del av. Hvordan utvikler markeder og kundenes behov og preferanser seg i møte med digitalisering? Hvordan skaper og leverer virksomheten verdi for målgruppene sine på kort og lengre sikt? Hva skal virksomhetene gjøre selv og hva skal de få hjelp av andre til å gjøre, sier han.

Men ett krav setter han som forutsetning i en ny jobb:

– Jeg må oppleve at jobben min gir mening og er verdifull for andre mennesker. Å bidra med digitaliseringen av Norge gir meg begge deler. Lidenskap skaper engasjement, og engasjement smitter og skaper bevegelse, og uten bevegelse står verden stille, sier han.