Mandag 22. august ble lærerstreiken trappet opp. Mange av Utdanningsforbundet Nesoddens medlemmer markerte denne sammen med medlemmer fra mange kommuner i Askim.

Bare lærere er lærere

Lærernes streik er en streik for fremtidens skole, fordi en god lærer gir elevene en god start. Vi vil kjempe for at elevene skal møte kvalifiserte lærere i alle timer. Skal vi klare å beholde lærere i yrket, samt sørge for rekruttering, kan man ikke for 6. år på rad gi lærerne svakere lønnsvekst enn sammenliknbare grupper i kommunen.

Beskjedent uttak

Utdanningsforbundet har stått i streik siden 22. juni, men i går trappet vi opp med 1300 lærere. Dette er et beskjedent uttak med tanke på at Utdanningsforbundet har 189 000 medlemmer. Sammen med SLs 7400 medlemmer og Lektorlagets 8000 medlemmer, utgjør vi 45 prosent av alle ansatte i kommunene og 65 prosent av alle ansatte i fylkeskommunene. Vårt uttak er et signal om at vi belager oss på å stå lenge i streik. Vi har vilje til å streike helt til KS tar sitt ansvar og inviterer inn til nye forhandlinger. Dette er en streik for fremtidens skole. Alle elever fortjener en kvalifisert lærer.