Gå til sidens hovedinnhold

Nesoddskolen – læring i et trygt skolemiljø

Artikkelen er over 1 år gammel
Innsendt

Alle barn kan lære, og alle barn fortjener å lære. De fortjener at vi gir dem en skole som anstrenger seg for at hver enkelt elev opplever mestring og lærer seg fag og ferdigheter. Vi kan ikke slå oss til ro med at en fjerdedel av elevene våre ikke fullfører og består videregående skole, da feiler vi i vårt oppdrag; at alle skal få en utdanning og bli kvalifisert arbeidskraft som er herre i eget liv.

Det har alltid vært et sosialdemokratisk prosjekt å gi barn utdanning. Allerede Marcus Thrane så at dersom de svake i samfunnet skulle kunne reise seg, og debattere og vinne frem overfor direktører og andre med makt, måtte de få utdanning. Det la grunnlaget for folkeskolen.

I dag handler det ikke om å gi barna skoleplass. Men skal vi gi alle like muligheter, må vi gi elevene de trenger for at de skal klare seg. I det ligger troen på at alle kan lære, hvis vi voksne gjør de riktige tingene. Når vi bygger gode profesjonsfellesskap på skolene og lærere lærer av hverandre og utvikler seg sammen, får hver lærer en større verktøykasse å bruke i sin tilpassede undervisning. Og når vi tar læring på alvor og følger opp resultatene på skolen, viser vi at vi også tar elevens fremtid på alvor.

Mette barn lærer best

Det finnes barn som kommer sultne på skolen, på alle Nesoddens skoler. Arbeiderpartiet mener at vi har en plikt til å sørge for at elevene får spist. Derfor vil vi starte en pilot med gratis skolemat, med mål om å finne en ordning som kan nå alle.

Et inkluderende skolemiljø

I 2020 starter implementeringen av fagfornyelsen. Det setter store krav både til oss som er politikere som følger opp skolene, og til skolene selv. De nye kravene innen hver fag er ikke det vanskeligste å implementere. Men overordnet del krever mye mer av oss, og som heldigvis gjør at skolen blir enda bedre. Mer tverrfaglighet og opparbeiding av digital kompetanse i flere fag enn før er to eksempler. Det legges også vekt på at skolen er forpliktet til fremme enkelte verdier enda tydeligere enn før. Menneskeverd er en av disse verdiene. Ikke bare skal elevene lære om menneskeverd, de skal også oppleve det. Hvert barn skal oppleve at skolen signaliserer at barnet har like stor verdi som andre. Det handler om å se hvert enkelt barn, og anerkjenne at hvert barn må møtes på sine premisser, med varme, omsorg og tro på at barnet kan klare det. Det henger godt sammen med styrkningen av elevers rettigheter til et godt skolemiljø som kom i fjor. Voksne har plikt til å forebygge og avdekke mobbing, og har helt konkrete plikter om hva skolen skal gjøre når en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Hvis man planlegger for et godt læringsmiljø når man planlegger undervisningen, er mye gjort. Vi lover at vi skal gjøre alt vi kan for å få ned mobbetilfellene i våre skoler, og følge opp skolene både i implementeringen av fagfornyelsen og sikre elevens rettigheter.

På Nesodden er vi heldige, som har mange dyktige lærere og engasjerte foreldre som vil elevens beste. Det vil vi ta vare på, og bruke til å ta Nesoddskolen enda et steg videre. Elevene våre skal lære til sitt fulle potensial, i et trygt og godt skolemiljø.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.