60 år

I dag fyller Tove Smaadahl, Åssiden 126 i Trøgstad 60 år.

Dagens jubilant har først og fremst utmerket seg for sitt utrettelige engasjement og innsatsvilje for å få slutt på kvinnemishandling, ikke bare i Norge, men også på internasjonalt nivå.

Fra 1999 har hun vært daglig leder for Krisesentersekretariatet, en paraplyorganisasjon for krisesentrene i Norge. Interessen for saken skriver seg likevel atskillig lenger tilbake i tid, da hun i 1984 var blant initiativtakerne til opprettelsen av Indre Østfold krisesenter.

Som daglig leder for Krisesentersekretariatet har Tove Smaadahls utfordringer vært mange og omfattet hundreder workshops, foredrag og taler på aksjoner, møter, konferanser, fagdager, skoler, universiteter og andre arrangementer i Norge, men også utenlands. Temaene har dreid seg om menns vold mot kvinner, kvinners rettigheter, diskriminering av kvinner og erfaringene i arbeidet med voldsutsatte fra krisesentrene. Ikke minst arbeider 60-åringen bevisst i forhold til media som jo har stor innflytelse i dette arbeidet. Målet med engasjementet er å synliggjøre problemet og oppnå oppmerksomhet for å skape forståelse i samfunnet. At hun i 2002 mottok prisen som «Beste kilde» i anledning Radio Orakels 20-års jubileum, var det nettopp Tove Smaadahls bidrag til å få større debatt rundt problematikken. Også stiftelsen Ressurssenter for pakistanske barn i Norge hedret Krisesentersekretariatet ved Tove Smaadahl med «Åpen dør»-prisen for arbeidet for kvinner og deres barn med minoritetsbakgrunn.

For sin oppofrende og uredde innsats har jubilanten i årenes løp blitt hedret med et utall priser. Allerede i 1996 mottok hun Østfold fylkes likestillingspris med bakgrunn i hennes arbeid i Østfold for likestilling og arbeidet for de voldsutsatte. Blant de mange prisene Tove Smaadahl ellers har mottatt, finner vi «Årets folkehjelper» (2006), en pris hun mottok for sitt arbeid gjennom mer enn 20 år og som juryen knyttet følgende begrunnelse til: - Hun har bidratt til positive endringer og økt bevissthet. Hennes arbeid er i sterk grad i tråd med Norsk Folkehjelps prinsipper og verdigrunnlag.

Videre er hun hedret med Zola-prisen (2007), Globieprisen (2008), Krisesenterbevegelsens ærespris (2009), Norske Kvinner mot volds solidaritetspris (2010) og Gina Krog-prisen (2012). Laksovprisen (2003) og Los Likestillingspris (2009) hører også med til de mange hedersbevisninger jubilanten er blitt til del.

Trøgstad-damen har solid forankring i historiske realiteter og viser i den forbindelse til den gryende start i 1905 da Norsk nasjonalkomite til bekjempelse av hvit slavehandel ble opprettet.

¿ Kvinner har gjennom mange år vist solidaritet med sine medsøstre. Jeg er stolt av å være en del av krisesenterbevegelsen som i over 34 år har jobbet mot alle former for vold og utnyttelse av kvinner, poengterer Smaadahl overfor lokalavisen.

Dagens 60-åring er født i Bodø. Hun er utdannet frisør og drev Sentrum Salong på Skjønhaug i mange år, men sluttet i 1999 da hun ble knyttet til Indre Østfold Krisesenter som daglig leder. I en periode representerte hun Arbeidepartiet i Trøgstad kommunestyre. Også Trøgstad IL trakk veksler på Smaadahl som hadde verv innen flere av lagets grupper.