Omsetning av eiendommer i Marker kommune

Andel av Gnr 94, bnr 222, seksjon 1 er overdradd fra Guro Kristine Buer til Rolf Johannes Buer (29.11.2013)

Storgata 28 A (Gnr 90, bnr 25, seksjon 1) er solgt for kr 410.000 fra Svend Håkon Fosser til Marker kommune (09.12.2013)

Sneglestien 13 (Gnr 20, bnr 67) er solgt for kr 400.000 fra Mosebyneset Eiendom as til Wenche Elin Johansen (10.12.2013)

Braarudveien 69 (Gnr 92, bnr 88) er solgt for kr 700.000 fra Even Gulbrand Eng til Einar Kristian Øistad og Reidun Synnøve Øistad (10.12.2013)

Solbakkveien 11 (Gnr 91, bnr 230) er overdradd fra Trygve Johannes Ankerud til Ingolf Asmund Haugen, Aase Ragnhild Kjendsmo, Oddveig Margrethe Martinsen, Åse Harriet Sæther og Synøve Othilie Søbyskogen (10.12.2013)

Solbakkveien 11 (Gnr 91, bnr 230) er solgt for kr 540.000 fra Ingolf Asmund Haugen, Aase Ragnhild Kjendsmo, Oddveig Margrethe Martinsen, Åse Harriet Sæther og Synøve Othilie Søbyskogen til Eva Helene Heed og Sigmund Iver Eger Heed (10.12.2013)

Storgata 30 B (Gnr 90, bnr 25, seksjon 5) er solgt for kr 410.000 fra Mengesha Desstha til Marker kommune (16.12.2013)

Gnr 22, bnr 31 er overdradd for kr 1.100.000 fra Bjørn Olav Moseby og Sidsel Marit Moseby til Nina Karlsen (16.12.2013)

Skogbrynet 15 (Gnr 94, bnr 210, seksjon 4) er solgt for kr 1.210.000 fra Paal Jankov til Pernille Bakker og Alexander Maximillian Mosbæk (18.12.2013)

Tvillinggata 20 (Gnr 90, bnr 42) er overdradd for kr 1.600.000 fra Ørje Byggmarked as til Tvillinggata 25 as (19.12.2013)

Braarudveien 7 (Gnr 92, bnr 72) er solgt for kr 22.565.968 fra Prima Ørje as til Mysen Butikkeiendom as (19.12.2013)

Gnr 20, bnr 25 er overdradd for kr 5.963.000 fra Bjørn Olav Moseby til Torbjørn Moseby (19.12.2013)

Overdragelsen omfatter også Gnr 20, bnr 32

Overdragelsen omfatter også Gnr 22, bnr 7

Overdragelsen omfatter også Gnr 22, bnr 23

Gnr 11, bnr 24 er solgt for kr 2.060.000 fra Erling Ansgar Roksvaag til Bjørn Ingmar Berg og Unni Helene Berg (19.12.2013)

Salget omfatter også Gnr 11, bnr 27

Kilde: Statens kartverk