Elklagenemnda er en nøytral part opprettet etter avtale mellom Energi Norge og Forbrukerrådet. De behandler klager som springer ut fra kontraktsforhold mellom energiselskap og forbrukere over hele landet. Ofte ender disse med «klager gis enstemmig ikke medhold». Men mange har også fått medhold. Blant dem er flere tilknyttet frosne vannrør med påfølgende vannskader.

En person opplevde dette på hytta. Her står at strømstans førte til frosset vann. Klager krevde å få dekket rørleggerutgifter på 4.791 kroner og viste til at da han kom til hytta var vannet i fullisolert bod med varmeovn frosset. Det var 20¿30 minusgrader ute. Nemnda mente at det forelå en årsakssammenheng mellom feilen i nettet og klagers skade.

En annen fikk dekket forsikringens egenandel på 4.000 kroner, av strømselskapet. Her var vannlekkasje forårsaket av frostsprengning som igjen skyldtes strømbrudd.

Mindre forhold som har blitt dekket er blant annet en ruter som streiket og en termostat satt ut av spill etter strømstans.