Én eller to barneskoler? Mange Spydeberg-foreldre engasjerer seg i sine barns fremtid. I dag diskuterer oppvekstutvalget saken på kommunehuset. Det er bra for debatten at enda flere foreldre engasjerer seg – og møter fram.