Tallene er per innbygger.

n Matavfall: 41 kg

n Papir/papp: 52,1 kg

n Plastemballasje: 8,6 kg

n Restavfall: 174,3 kg

n Glass- og metallemballasje: 14,5 kg

n Totalt: 290,5 kg

Tall for hele Indre Østfold:

n Matavfall: 2.048 tonn

n Papir/papp: 2.599 tonn

n Plastemballasje: 429 tonn

n Restavfall: 8.697 tonn

n Glass- og metallemballasje: 724 tonn

n Totalt: 14.496 tonn