– Dette er noe vi har arbeidet målbevisst fram mot i over 15 år, sier nestoren i Drøbak Bokseklubb, Haktor Slåke.

– Begynte dere å planlegge hall på Seiersten for over 15 år siden?

– Nei. Vi har benyttet lokalet i Gamle Drøbak skole siden bokseklubben startet for 40 år siden ikke var. For omtrent 15 år siden fant vi ut at vi ville ha vårt eget. Vi ble mottakere av overskudd fra noen spilleautomater, og satte alt inn på konto. Det ble etter hvert omtrent to millioner kroner. 1,2 millioner fra den kontoen putter vi inn i den nye hallen, som skal bygges sør for Frognhallen, forteller Haktor.

Mer penger

14. januar i år fikk Drøbak Bokseklubb brev fra Kulturdepartementet.

Der sto det at planene om å etablere en kampsport/idrettshall på Seiersten var godkjent.

Odd Haktor Slåke er daglig leder i Drøbak Rørleggerservice a.s.

– I tillegg til meg selv er flere ansatte i firmaet medlemmer av bokseklubben, opplyser daglig leder og rørleggermester Odd Haktor Slåke.

– Firmaet vil derfor bidra med dugnadsarbeid og sponsormidler på 600.000 kroner, sier han.

Det blir søkt om 2,7 millioner kroner i spillemidler.

Det kommunale tilskuddet er vedtatt til 1,8 millioner. Den totale byggesummen er beregnet til 12,9 millioner kroner.

Flerbruk

Lokalet med tilhørende fasiliteter er først og fremst tenkt som treningslokale for boksing.

I alle fall på kveldstid.

Frogn Idrettsråd har denne idrettshallen som førstevalget på sin prioritetsliste over idrettsanlegg kommunen har behov for. I nær og litt fjernere framtid.

– Hallen skal brukes på dagtid også, sier Slåke.

– For eksempel som gymsal for elevene ved Drøbak skole, og sikkert også for ungdomsskoleelevene på Seiersten. Når bokseklubben ikke har treninger på ettermiddag- og kveldstid, er det selvsagt fritt fram for andre idretter, sier Odd Haktor Slåke.

Byggeperioden

Jo før alle dokumenter er ferdigbehandlet, jo før kan entreprenøren starte opp.

– Det vil bli en del anleggstrafikk. Det er ikke til å unngå, sier Slåke.

– Anleggstrafikken vil gå inn hovedporten på Seiersten stadion, ta umiddelbart til venstre og følge løpebanen sørover og opp bakken til anleggstomta. Det vil selvsagt bli gjort så skånsomt som mulig, men løpebanen vil nok i perioder få litt medfart, sier Slåke.