Selv om dagens lovverk ikke åpner for det, er det imidlertid også i dag mange leger som reserverer seg mot abort. Enten ved at kommunene har godtatt reservasjon i fastlegenes avtaler eller ved mer uformelle løsninger. Ofte er det mye hemmelighetskremmeri rundt praksisen. Helsemyndighetene forsøkte seg på en kartlegging i fjor, men kom til kort da flere kommuner enten manglet oversikt eller nektet å svare.

Frykter konsekvensene

I forbindelse med regjeringens lovforslag har nå også Aftenposten prøvd å nøste opp i dagens praksis. De har sendt en e-post til kommunelegene i alle landets 428 kommuner og fått svar fra 254 av dem. Mange kommuner har latt være å svare på e-posten, mens andre har nektet å opplyse om de har leger som praktiserer reservasjon.

I vårt distrikt har avisen fått svar fra fem av sju kommuner. Smaalenenes Avis har selv hentet inn svar fra de to siste, Skiptvet og Hobøl. Resultatet er at ingen reserverer seg mot abort i vårt distrikt.

Slik vil Hobøl-ordfører Håvard Osflaten at det skal fortsette å være. Han frykter konsekvensene av en lovfestet abortnekt.

– Dagens lovverk åpner jo ikke for at man kan reservere seg. Dersom det er slik at noen leger likevel gjør dette må jo praksisen strammes opp. Ikke forenkles, argumenterer han. Osflaten mener at en lovfestet reservasjonsrett vil sette kvinner i en allerede sårbar fase i en svært vanskelig situasjon.

– Tenk deg hvordan det blir i små samfunn der en lege har reservert seg og man har få alternativer å velge i. Jeg har nå bedt rådmannen forberede en politisk sak på høringsdokumentet og oppfordrer alle kommunene til å massivt protestere mot forslaget, sier han.

I regjeringens forslag går det for øvrig frem at kommunestyrene kan velge å si nei til at leger reserverer seg. Det beroliger ikke Hobøl-ordføreren.

– Regjeringen må stå for sin egen politikk. Det er bare feigt å skyve ansvaret over på kommunene, mener han. Osflaten får støtte i sin motstand fra ordførerkollega i Marker, Kjersti Nythe Nilsen (Ap).

–Jeg må si jeg er skremt over at det i det hele tatt kommer et slikt forslag, sier hun til NRK Østfold.

Vil rydde opp

Overfor Aftenposten argumenterer helseminister Bent Høie med at dagens abortsituasjon er uholdbar for pasientene, fordi den er så uoversiktlig.

– Forsøket på å rydde opp i praksis når det gjelder reservasjon fra den forrige regjeringen førte ikke frem. Vi vil rydde opp slik at det ikke lenger skal herske noen usikkerhet rundt reglene for reservasjon, forklarer han.

Også på Stortinget har regjeringens lovendringsforslag skapt kraftige reaksjoner. En rekke opposisjonspolitikere har varslet at de vil jobbe hardt for å få stanset det. Samtidig har Fagforbundet sendt brev til alle sine fagforeninger og bedt dem starte arbeidet for å få sin kommune til å si nei til reservasjonsleger.