Det er Birgit Semundseth fra Drøbak som leder kurset som skal holdes i Nesodden kommune. Hun kaller kvelden en prosjektstart der målet er å se om barn som har blitt mobbet restituerer seg bedre etter å ha fått styrket selvfølelsen og selvtilliten. Birgit Semundseth, som er lisensiert mentaltrener, har utviklet kursopplegget barnasplattform.no, der hun tilbyr foreldre verktøy som kan hjelpe barna.

Høye tall

Ifølge Semundseth ligger antall mobbeofre stabilt på rundt 40.000 i året.

– Et altfor høyt tall, og fra flere fagmiljøer kommer det tilbakemeldinger om at barn som blir mobbet får lite eller ingen hjelp i etterkant, for å eksempelvis med å styrke eget selvbilde Dette er derfor et meningsfullt og spennende prosjekt, sier Semundseth som inviterer foreldre med barn i alderen 6–12 år til det praktisk rettede kurset.

Fire verktøy

– Det blir et kurs i hvordan man styrker barns selvfølelse og selvtillit. Foreldrene får fire råd og verktøy som er enkle å integrere i hverdagen og som skaper et fundament for at barn skal ha det bra med seg selv. Det igjen gir en god relasjon til andre, større mestring og tro på seg selv, sier Semundseth.

Verktøyene er hentet fra området positiv psykologi og mental trening. Foreldrene som deltar vil bli bedt om å registrere barnets nåværende situasjon, samt hvordan barnet har det om tre og seks måneder. Etter seks måneder vil det også bli gjort et intervju.