Tirsdager, onsdager og torsdager tar en av de ansatte i byggesaksavdelingen i kommunen med seg pc og lovverk for å sette seg på Servicetorget.

– Mange har allerede vært innom. Vi gir svar på generelle spørsmål om byggesaker. Om forskjellige ting de lurer på i systemet. Vi har også som mål at når en byggesak havner i kommunen skal byggesøknaden være mest mulig komplett. Det kan vi bidra til gjennom dette tilbudet, sier Wenche Nordby Gjøstein.

– Vi prøver å oppfylle veiledningsplikten vår, legger Gjøstein til.

– Hva kan du si om pågangen så langt?

– Noen ringer, mens andre kommer hit til Servicetorget i Frogn kommune. Jeg har sittet her bare en dag, men har inntrykk av etter å ha snakket med andre som har hatt kontorplassen på Servicetorget at pågangen av publikum har vært økende, sier Wenche Nordby Gjøstein.

– Du må gjerne skrive at vi ikke driver saksbehandling over disk, men vi hjelper til så godt vi kan. Er det større saker, henviser vi gjerne til saksbehandler.

– Blir denne gratistjenesten et permanent tilbud?

– I hvert fall en periode framover, men vi skal etter en tid evaluere tilbudet vi gir Frogn-befolkningen, sier Wencke Nordby Gjøstein.