Myhrvold reagerer kraftig på opplysninger om at Haabeth engasjerer seg kraftig for å etablere en fylkesscene på Værste-området i Fredrikstad.

– Dette betyr at Haabeth engasjerer seg kraftig i en sak som er vedtatt med knapp margin og som virkelig splitter fylket, sier Myhrvold.

Haabeth slår tilbake

Men Haabeth slår like hardt tilbake:

– Det Ole Andre Myhrvold bør begynne å skjønne, er at en ordfører er forpliktet til å følge opp og jobbe for politiske flertallsvedtak, uansett hva han mener om saken personlig. Det gjelder enten du er kommunal eller fylkeskommunal ordfører, sier han.

Myhrvold kritiserer samtidig at Haabeth reiser sammen med Fredrikstad-ordføreren til møte med Kulturdepartementet for å jobbe for statlig bidrag til fylkeskulturscenen.

Haabeth avviser dette.

– Det er Inger Christin Torp (Ap) som reiser på vegne av fylket til dette møtet, sier han.

– Uteble fra viktig møte

Trøgstad-ordføreren savner samtidig at fylkesordføreren engasjerer seg personlig for å berge kollektivtilbudet i Indre Østfold.

Busstilbudet mellom Mysen og Oslo risikerer å bli lagt ned. Det samme gjør busspendelen mellom Mysen og Sarpsborg.

– Til et møte tirsdag i Ørje om bussens fremtid møter kun ansatte i Østfold kollektivtrafikk, samt Olav Moe (KrF). Han slår til overmål fast at å berge bussen i Indre går ut over tilbudet i Ytre, snakk om å splitte, sier Myhrvold.

Haabeth svarer like kontant tilbake også om dette:

– Jeg deltok på møte i Årjäng mandag for å diskutere norsk-svensk samarbeid om busstilbud, men jeg kunne ikke møte tirsdag da jeg er på ferie, men Olav Moe er leder for samferdselskomiteen i Østfold, sier han.

Haabeth mener å kunne vise at han bruker mye tid og engasjement på samferdsel i Indre Østfold, ikke minst E18-utbyggingen.

Han stiller seg dermed undrende til kritikken fra Ole Andre Myhrvold.

Sistnevnte framholder at den politiske ledelsen i Østfold er i ferd med å splitte fylket, til tross for alle festtaler om det motsatte.