Fredag er det planleggingsdag på skolene, og i år som i fjor benytter Drøbak kirke anledningen til å invitere kommunens 3.-klassinger til tårnagentdag.

– Alle døpte 3.-klassinger i kommunen har fått innbydelse i posten, sier troslærer Svanhild Moen Refvik ved Drøbak og Frogn kirkekontor. Alle 3.-klassinger, døpte eller ei, er velkomne. Det er bare å ta kontakt med kirkekontoret.

Så godt som hele kirkestaben stiller opp for barna denne dagen.

– Påmeldingsfristen er gått ut, men det er fortsatt muligheter for å melde seg på, sier Svanhild.

Tårnagentdagen varer en hel «arbeidsdag», slik at det skal være praktisk for foreldre som skal på jobb.

– Hva skal barna foreta seg i kirken?

– Som alle agenter får de hvert sitt agentnummer og skal løse hemmelige oppdrag og mysterier. Etterforskningen foregår i kirkerommet, Bibelen og i kirketårnet, røper Moen Refvik.

Søndag følges oppdraget opp med tårnagentgudstjeneste i Drøbak kirke.

– Der er alle tårnagentene spesielt velkomne, sier Svanhild Moen Refvik.