Over åtte millioner gamle mobiltelefoner ligger i skuffer og skap i de norske hjem og utgjør potensielle miljøtrusler, opplyser Telenor.

Nå tilbyr teleselskapet seg å betale 35 kroner for hver utrangerte mobiltelefon idrettslage greie å samle inn.

– Det var håndballgruppa i DFI som hadde denne aksjonen forrige gang, sier Stein Halck i DFI.

– De har signalisert at de har en annen aksjon på gang nå, og andre grupper i DFI har ikke meldt sin interesse, sier han.

Bernt Nohr i Nesodden IF opplyser at hovedstyret i foreningen vil ta stilling til saken i et møte.