Tomta hvor det skal bygges et flerbrukshus, dvs. den tidligere brannstasjonstomta, ligger inngjerdet og ubrukt.

Noe bygging av flerbrukshus vil ikke begynne før tidligst høsten 2014. Hvorfor ikke i mellomtiden bruke denne tomta til innfartsparkering for buss-pendlerne?

Området ligger meget praktisk til i bussknutepunktet i Dyrløkke-krysset. Det er bare å åpne gjerdet, plassen er dessuten delvis asfaltert.

Den dagen byggeprosessen skal begynne er det en enkel sak å stenge plassen igjen.

Pr. i dag er det stor mangel på parkeringsplasser i Seiersten-området, delvis pga. dagpendlere. Hvorfor ikke tilby parkeringsplasser for pendlerne på Dyrløkke slik at ansatte

på rådhuset og på Seiersten og Drøbak skole kan få bedre parkeringsmuligheter?

Jorunn Holter