n I samarbeidsavtalen med Høyre/Frp regjeringen fikk KrF i høst gjennomslag for et punkt om at leger skal få mulighet til å reservere seg mot abort av samvittighetsgrunner. Det er dette forslaget som i nå er sendt ut på høring.

n 254 av Norges 428 kommu- ner er med i Aftenpostens oversikt over leger som reserverer seg mot abort. Oversikten viser 20 kjente tilfeller av leger som reserverer seg av samvittighetsgrunner.

n Blant kommunene som svarte i Østfold er det funnet én lege i Fredrikstad som reserverer seg mot abort.