KNA Indre Ytre Østfold synes i et leserinnlegg at forskjellsbehandlingen mellom biler med forbrenningsmotor og elmotor er urettferdig.

Vi er nå ganske sikre på at menneskehetens utslipp av klimagasser er hovedårsaken til et aldri så lite klimaproblem på kloden vår. Utslippskuttene som må gjøres i i-land vil måtte bli svært store. Vi snakker om størrelsesorden 80-90 prosent (husk at Kyoto-avtalen bare var et lite skritt på veien, og ikke målet).

Når det kommer til bil, har vi én løsning som både har stort nok potensial for utslippsreduksjon (80-100 prosent) og som samtidig er politisk gjennomførbar, og det er å erstatte dagens bilpark med en som kan bruke et drivstoff fritt for fossilt karbon. Av alternativene man da har, ser elbilen mest lovende ut. Elbilen gir oss null utslipp av klimagasser fra bilen, og i tillegg er den energieffektiv, den har null utslipp av helseskadelige gasser, den er stillegående i boliggater og kan mates med energi fra mange ulike kilder.

Nå vet jeg selvfølgelig at ikke all elektrisitetsproduksjon er basert på ren vannkraft, slik Sørby påpeker. Det finnes mange måter å regne elbilens indirekte utslipp på og like mange svært forskjellige svar. Jeg synes imidlertid ikke diskusjonen om hvordan øyeblikksbildet ser ut, er så interessant. Dersom man ønsker å gjøre noe med klimaproblemet, så vil man selvfølgelig endre energisektoren. Prisene på teknologien som kan gjøre det mulig, har sunket raskt, og Tyskland er nå blitt kjent for sitt Energiwende. Danmark har holdt på en stund og har i løpet av de siste 18 årene gått fra en elektrisitetsproduksjon der 95 prosent var basert på fossile kilder til en produksjon der 50 prosent er basert på fornybart. Her hjemme har vi grønne sertifikater som har fått noen til å klage på utsikter for overproduksjon av fornybar kraft. Elbilene som allerede er på norske veier, vil få lavere indirekte utslipp etter hvert som energiproduksjonen endres i løpet av bilens 15-20 års levetid. Den muligheten har ikke en bil med forbrenningsmotor.

Elbilen er en god erstatter for dagens biler sett fra mitt ståsted som bilist, men fremdeles må batteriet forbedres før de er like anvendelige som andre biler. For å få i gang markedet har man derfor gitt avgiftsfritak og andre fordeler. Nå er batteriene blitt så gode at 6 prosent av personbilkjøperne i Norge siste år valgte elbil, men det hadde ikke skjedd uten insentivene. 94 prosent valgte ikke elbil, til tross for insentivene.

Det totale avgiftstrykket for bilistene har vært, er og vil være et politisk valg. Men dersom man har en ærlig hensikt om å løse klimaproblemene, er viktig at det fortsetter å være en stor nok forskjell i beskatningen av elbiler (og gjerne ladbare hybrider) og fossilbiler til at sistnevnte fases ut og vi får ny teknologi inn. Bilene skal gå fra å være en del av problemet til å bli en del av løsningen, og vi er på god vei.

Sondre Grinna, fossilbilist enn så lenge