Jeg er enig med Jo Heringstad i sitt innlegg fram til valg av fjordkryssing.

Jeg har funnet det eneste stedet der det er en undersjøisk fjelltopp som bare ligger 47 m. under vannflaten. Der kan det bygges et brokar slik at broen kan få 2 spenn. Dette er helt avgjørende for prisen for en slik bro. Nevnte fjelltopp ligger like nord for Hvitsten. Da får man ett spenn på 1350 m og ett på 750 m. Med en seilingshøyde på 90 til 100 m. Slik at selv de største cruiseskip kan passere. Skal det først bygges bro, bør broen dimensjoneres for jernbane også. Jeg vil bare antyde at kryssing av Drammensfjorden gjøres billigst og mest skånsomt ved Holmsbu og føres ned til Sande. Sande har plass for en stor terminal der godset kan fordeles til Drammen som per i dag er utgangspunkt for Bergensbanen, eller til Sørlandsbanen.

Vi må nemlig se dette i et større perspektiv. Og det er traseen for den nye E18 fra Spydeberg mot Oslo. Oslo ønsker ikke mer gjennomgangstrafikk på eksisterende E18. Da må vi dreie ny E18 vest for Elvestad, og videre vestover med krysning av E6 litt nord for Vestby. Der bør det bygges en godsterminal slik at gods til Drammen og videre vestover ledes til nevnte bro. Enten med jernbanen som er miljøvennlig eller med vogntog. Fra brokaret på Hurumlandet føres vei veien fram til eksisterende vei sør for Sætre. Eksisterende prosjektgruppe for Oslofjordtunnelen nr. 2 legger omgående ned sitt videre arbeid og konsentrerer seg om å bygge en fjelltunnel i spiral ned fra Dagslet og ned til Gullaug. Denne 75 m høydeforskjellen kan løses med 4 spiraler med 5 graders fall i fjellet.

Skal øst/vestforbindelse blir en realitet. Jeg er redd for at lokale interesser kommer til å spolere denne planen om ikke statssekretær Bord Hoksrud får oppgaven med å klarlegge denne omfattende saken for samferdselsministeren. Det er allerede for mange «gode løsninger» presentert. Bl.a. Moss Horten løsningen. En drøm med undersjøisk tunnel til mang titalls milliarder.

Drøbak 19.01.2014

Odd Steen.

Tidligere medlem i Polyteknisk forenings samferdselsgruppe