Nordmenn har forsikret innbo og løsøre for i gjennomsnitt 528.000 kroner i leiligheter og nær 925.000 kroner i villaer. Samlet for boliger er landsgjennomsnittet nær 763.000 kroner. Det går fram av en analyse forsikringsselskapet If har gjort basert på egen statistikk. Selskapet har forsikret hvert fjerde hjem i Norge.

If opplyser i en pressemelding at det er først når det brenner mange oppdager at de har satt for lav forsikringsverdi på innbo og løsøre.

¿ Vi opplever relativt hyppig i slike skadesaker at den verdien kundene har satt på innbo- og løsøre er for lavt i forhold til de verdier som totalt er gått tapt, sier Richard A. Zimowski, fagsjef for eiendomsforsikring i If.

Han mener folk ikke er påpasselige nok med å øke forsikringssummen etter hvert som de foretar nyanskaffelser til hjemmet. Særlig folk i etableringsfasen bør være oppmerksomme på at innboverdien øker betraktelig i akkurat denne delen av livet, mener If. Enslige, par og familier i etableringsfasen kjøper mye nytt i en hektisk periode, som hvitevarer, elektroniske produkter, møbler og annet.

¿ Butikkene har nettopp gjennomført vareopptelling. Vi oppfordrer alle til å ta en gjennomgang av innbo og løsøre nå i januar for å se hva de virkelig har av verdier. Kombiner det gjerne med en opprydning i skuffer, skap og kott, sier Clementz.

If anbefaler også alle å fotografere eller videofilme innboet sitt. Det er til stor hjelp ved utfylling av en eventuell skademelding. Bilder og videofiler bør oppbevares elektronisk hos en anerkjent nettlagringstjeneste.

Forsikringsbransjen i Norge har laget en veiledende kalkulator på internett som gjør det mulig å få en anbefalt forsikringssum på innboet. Den finner du på nett- sidene til Finans Norge.