Nicole og Claudia frykter de må se fornminner og grønt ryke – onsdag står siste slag

Når kommunestyret behandler saken onsdag kveld, blir det avgjort: Blir det fortidsminner og grønt, eller boliger på feltet kalt BB1 i områdeplanen for Bomansvik?