Nina er barnesykepleier: – Vi er veldig redde for å overføre smitte til de syke barna

Nina Granum Lycke fra Drøbak jobber som barnesykepleier ved Oslo universitetssykehus. Også hun merker den nye hverdagen.