Statsbygg kan overta eierskap og drift av alle eiendommene til NMBU. Det får ansatte til å reagere

Hva som skal skje med Søråsjordet, Urbygningen og universitetsparken kan i framtiden bli avgjort på et kontor i Oslo.

Artikkeltags