Broom.no: Det er ganske nøyaktig to år siden Statens Vegvesen åpnet opp for muligheten til å ha personlige skilt på biler i Norge. Responsen på åpningsdagen var så heftig at serverne til vegvesenet gikk fullstendig ned for telling.

Bare de to første ukene søkte 11.000 nordmenn om sitt eget bilskilt, som koster 9.000 kroner. At ordningen har blitt en stor suksess, er det derfor ingen tvil om.

Ferske tall fra Statens Vegvesen viser nå at det er utlevert totalt 7.300 personlige skilter. Det tilsvarer en omsetning på om lag 66 millioner kroner.

LANDET RUNDT

Under fanen «Landet rundt» ønsker vi i Akershus Amtstidende å gi våre lesere tilgang til noen av de beste, artigste og viktigste artiklene fra de andre Amedia-avisene i Norge, inkludert Nettavisen og Broom. Dette er én av dem.

Dette går overskuddet til

Tidligere har det vært kjent at overskuddet til ordningen skal øremerkes til trafikksikkerhetstiltak.

Men hva er egentlig pengene konkret brukt til? Vi har snakket med Heidi Øwre, som er seksjonsleder ved kontor for kjøretøygodkjenning og registrering i Vegdirektoratet.

– Per nå har overskuddet på 35 millioner blitt brukt til trafikksikkerhets-kampanjer på TV, radio og i sosiale medier. Disse tar for seg temaer som oppmerksomhet, fart og bruk av bilbelte, forteller Øwre.

Hun legger til at dette er kostbare kampanjer, men at de gir effekt.

– Så langt er det dette pengene har gått til, men vi vil vurdere andre tiltak i tiden som kommer, forteller Øwre til Broom.

Mindre pågang

Selv om det ruller over 7.000 biler med personlige skilter ute på norske veier om dagen, er det ingen tvil om at etterspørselen har flatet ut.

– Pågangen er naturligvis mindre nå sammenlignet med fjoråret og året før. I 2018 leverte vi ut 300-400 skilt per måned, det tallet er omtrent halvert i år. Når det er sagt, har ordningen gått over all forventning, så vi kan absolutt slå fast at dette har blitt en stor suksess, sier Øwre.

Søknad om personlig bilskilt skjer via hjemmesiden til Statens vegvesen. Her finner du all informasjon om ordningen, og du får umiddelbart svar på om ønsket bokstav- og tallkombinasjon er ledig. Saksbehandlingen tar tre-fire uker. Får du søknaden innvilget, har du 30 dager på deg til å betale.