(Nettavisen): I løpet av 2018 betalte kunder med variabelpris på strømavtalen sin 10 prosent mer for strømmen enn de som hadde spotpris, viser beregninger gjort av sammenligningstjenesten Zmarta, i Norge kjent som elskling.no.

SSB-statistikk viser at i gjennomsnitt hadde 690.995 norske husholdninger variabelpris på sin strømavtale i 2018. Det tilsvarer 25,6 prosent av landets 2.699.200 strømkunder. I snitt økte strømprisene med 50 prosent fra 2017 til 2018. Gjennomsnittsprisen for avtaler med variabelpris ble 53,5 øre/kWh, mens spotpris-snittet lå på 48 øre/kWh. Det utgjør totalt 569.726.735 unødvendige kroner for strøm, ifølge beregningene Zmarta har gjort.

Hadde strømkundene i tillegg til å gå over til spotpris brukt en sammenligningstjeneste for å finne den gunstigste avtalen, ville besparelsen vært 1542 kroner per kunde – som utgjør totalt 1.076.076.606 kroner.

– Det er mange som mottar bostøtte i Larvik som nå vil få hjelp med å betale strømregningen 

– Uøkonomisk avtale

Andelen husholdninger som har variabel pris har falt fra 31 prosent i 2012 til 25,6 prosent i 2018, mens andelen spotprisavtaler har økt fra 61 til 72 prosent.

– Altfor mange har likevel denne uøkonomiske avtaletypen, som ikke fyller noen funksjon for forbrukeren. Tvert imot gir den rom for at strømleverandøren kan sette høyere priser, sier Mattias Hallgrim i Zmarta Group.

Jurist Thomas Iversen i Forbrukerrådet er enig i at variabelpris-avtale har lite for seg, særlig over tid:

– Variabelpris forsøker å utjevne litt de største toppene. Du får da litt mindre vanvittige svingninger, men for den utflatingen betaler du litt ekstra.

Ifølge informasjonssjef Aslak Øverås i Energi Norge, som representerer flere hundre aktører i kraftbransjen, er det trolig mange som har en slik avtale av gammel vane:

– Det var vanligere før, så henger nok en del kunder igjen. Variabel pris gir jo en slags mellomting mellom spot- og fastpris. Det kan jo også være en del som ønsker en litt jevnere strømregning og derfor velger en slik avtale, sier Øverås.

Så mye kan du spare på å lade elbilen på riktig tidspunkt 

Anbefaler spotpris

For en gjennomsnittshusholdning (14 000 kWh i årsforbruk) har variabelpris betydd en ekstra årskostnad på 810 kroner.

– Høye strømpriser skaper ofte mer oppmerksomhet rundt strømutgiftene, noe som vi tror er en forklaring på at andelen kunder med variabelpris har minsket i løpet av 2018. Men likevel har fremdeles en fjerdedel av de norske husholdene strømavtale med variabelpris. Både spotpris og fastpris er bedre i lengden, siden begge pristypene gir mer transparens ut mot kunden, sier Mattias Hallgrim.

Forbrukerrådet også anbefaler spotpris:

– Vi anbefaler spotpris. Har du et vanlig strømforbruk, vil det bli billigst over lang tid. Ulempen med spotpris er at du er mer utsatt for prissvingninger, men du vil over tid tape penger på ikke å ha spotpris. Så spotpris er best, med mindre du har et veldig sterkt behov for forutsigbarhet.

Det tredje alternativet, fastpris, er det nå bare noen få prosent som bruker. Det er ingen grunn til at det skal bli flere, mener ekspertene:

– Med fastpris gambler du på om prisene vil øke eller falle. Så ser man hvem som tjener penger på det på sikt, du eller leverandøren. Dette er ikke å anbefale, sier Iversen.

Arbeidstilsynet varsler stenging, krever strakstiltak: – Det er flaut, nå er det nok!