Mange lesere reagerte sterkt da Amtas redaktør, Felicia Øystå så seg nødt til å kutte ut "Hva skjer"-spalten i papiravisen.

Spalten som fortalte om møter og arrangementer fra lag og foreninger ble fjernet fra papiravisen, og leserne ble henvist til Amtas kalender på nett.

- Signalene var mange, og høylytte. Noe av det jeg elsker med Amta er lesernes engasjement. Og når stemmene blir så mange og tydelige må man selvsagt lytte, sier Øystå.

Hun så seg nødt til å klekke ut en plan for hvordan denne spalten kunne komme tilbake.

- Nå har vi kommet frem til en løsning hvor vi vil gi leserne "Hva skjer"-spalten i papir en gang i uken på side 3, hver tirsdag. Det er det beste vi får til, og det forutsetter at lag og foreninger legger sine møter og arrangementer inn i vår kalender på amta.no, sier hun.

På grunn av knappe ressurser har ikke redaksjonen anledning til å ta i mot oppføringer fra e-post eller telefon.

- Men vår kalender er veldig brukervennlig, og de som trenger innføring i hvordan den brukes er velkomne innom oss i Wienerbrødskjæringa 3 i Drøbak, sier hun.

Fristen for å få med ting i "Hva skjer"-spalten er mandager klokken 8:00.