Søndagene 11. og 25. oktober er det utdeling av 4-årsbøker i henholdsvis Frogn kirke og Drøbak kirke.

I tillegg blir det samlinger i de samme kirkene i forkant, på ettermiddagene torsdagene 8. og 22. oktober.

- Velkommen til alle som er født i 2011, ønsker trosopplærer Rune Taranger som ber foreldre ta kontakt for påmelding.