I de nye forskriftene om fremvisning av dyr slås det fast at elefanter ikke lenger skal vises frem i sirkus.

Ifølge NOAH som har jobbet for et slikt forbud i over 25 år, har elefanter allerede vært fraværende fra norske sirkus i to år som følge av organisasjonens kampanje overfor norske kommuner. Men de mener at de nye forskriftene er en viktig prinsipiell seier.

For tre år siden bestemte NOAH seg for å vende seg mot lokalpolitikerne for å få fortgang i prosessen med forbud mot bruk av elefanter i sirkus.

- Vi så at departementet drev en faglig uforsvarlig trenering av forbudet, og begynte isteden kampanje for å få lokale forbud mot eksotiske dyr i norske kommuner. Per i dag har 10 kommuner innført slike forbud - Tromsø og Oslo var de to første. Dette resulterte raskt i at norske sirkus droppet elefantene - og har vært elefantfrie nå i to år. At forskriften nå er på plass er en endelig seier for elefantenes og andre eksotiske dyrs velferd og rettigheter, sier veterinær i NOAH, Siri Martinsen i en pressemelding.

NOAH har samarbeidet med internasjonale adferdseksperter på elefant for å få til et forbud i Norge, og har hatt en rekke møter både med politikere og Mattilsynet sammen med disse ekspertene. Allerede i 2007 var Mattilsynets fagavdeling enig i et slikt forbud.

- Alle norske faginstanser har over flere år vært tydelige på at man må forby elefanter i sirkus. Den Europeiske Veterinærforeningen har appellert til alle Europeiske land om å innføre slike forbud. NOAH har jobbet knallhardt for å få politikerne til å innse disse faglige rådene. Det er svært gledelig at de endelig lar dyrevelferden telle. Samtidig er det forstemmende at NOAH måtte ty til lokalpolitikere for å få en reell slutt på elefantfremvisningene, før sentrale myndigheter tok affære. Vi vil derfor takke alle lokalpolitikere som har jobbet sammen med oss i denne saken! Nå fortsetter NOAH arbeidet for de andre dyrene i sirkus som fortsatt vil være ufrivillige artister, sier Martinsen.