Mannen i 50-årene som kjørte på en 85 år gammel dame i et fotgjengerfelt i Drøbak i juni 2014 slik at hun senere døde av skadene, er dømt til 18 dagers betinget fengsel.

Familien til kvinnen som døde i ulykken har anket dommen.

Les også: Frontkollisjon mellom to biler i Nordre Frogn

– Derfor anker vi

– Vi mener at denne dommen er feil, sier de pårørendes advokat Christian Lundin til Amta.

Lundin legger til:

– De etterlatte anker dommen fra tingretten fordi de mener at flertallet i tingretten har lagt til grunn en for mild aktsomhetsnorm. Tingrettens mindretall, fagdommeren, var av den oppfatning at tiltalte handlet grovt uaktsomt og det er de etterlatte enige i, sier Lundin, som fortsetter:

– De etterlatte har derfor krav på erstatning for tort og svie (oppreisning). Fornærmete ble påkjørt av tiltalte da hun var kommet et stykke ut i fotgjengerfeltet og tiltalte kjørte forbi bilene som hadde stoppet for avdøde for å slippe avdøde over veien. Dette er slik de etterlatte ser det en grov uaktsom handling, og tingrettens dom er slik de etterlatte ser det klart i strid med det som framkommer av flere høyesterettsdommer på dette området, sier Lundin til Akershus Amtstidende.

Les også: Elg-smell på Ottarsrud i Frogn, igjen

Siktelsen redusert

Kort tid etter den tragiske ulykken som skjedde 27. juni i 2014, siktet politiet mannen for bildrap. Statsadvokaten grep inn og reduserte tiltalen betraktelig til å gjelde to brudd på veitrafikkloven. Og det var disse to tilfellene av brudd på veitrafikkloven tiltalte måtte svare for i Follo tingrett. Det ene punktet i veitrafikkloven mannen ble dømt for handlet om å ha overtrådt bestemmelsen om at man skal ferdes hensynsfullt, og være aktpågivende.

Det andre punktet i veitrafikkloven han ble dømt for var at den domfelte kjørte bil uten å overholde vikeplikt for gående som var på vei i, eller på vei ut i gangfelt.

I retten erkjente tiltalte straffskyld for disse forholdene.

Les også: Tre til Ahus etter kollisjon ved Tusenfryd

Døde av skadene

På ettermiddagen 27. juni i fjor gikk den avdøde 85 år gamle kvinnen ut i et fotgjengerfelt på Dyrløkke. Der ble hun påkjørt av sjåføren som nå har fått sin dom i tingretten. Skadene etter påkjørselen så umiddelbart ikke alvorlige ut selv om 85-åringen slo hodet kraftig i asfalten etter sammenstøtet.

Med hjelp ble avdøde hjulpet på beina. På kvelden tok den avdøde kvinnen kontakt med legevakten, og senere kjørt til Ahus. 30. juni falt kvinnen i koma. Hun døde av skadene mange dager senere.

Domfeltes advokat Knut Fure fra Vikersund har tidligere til Amta sagt at påkjørselen hans klient var skyld i har vært en stor belastning for ham.

Dette er dommen

Dommen som ble avsagt i Follo tingrett, og som nå er anket, sier at tiltalte måtte dømmes til fengsel i 18 dager, samt til å betale en bot på 20.000 kroner. Subsidiært sone 15 dager i fengsel. Fengselsstraffen ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

Domfelte fikk også førerkortet for bil inndratt for en periode på sju måneder, som anses som utholdt ved tidligere beslag.

Follo tingrett fant ut at tiltalte i saken ikke skal betale noen form for erstatning.