Klimaendring er ikke en vakker ting. Oversvømmelser. Stormer. Tørke. Skogbranner. Milliarder på milliarder av kroner for å betale for det hele.

Dette er bare toppen av isfjellet, som for øvrig kan bli et uttrykk som ikke gir mening for klodens kommende generasjoner, skriver Nettavisen.

I dag har vi mye landis på jorden. Isen som dekker Grønland og Antarktis utgjør drøyt 15 millioner kvadratkilometer. Hva hadde skjedd om all denne isen hadde smeltet? Kort oppsummert: Katastrofe.

Ifølge beregninger National Geographic har gjort, vil havene stige med 65 meter dersom landisen går over i flytende form.

I Europa vil byer som London, Brüssel, Venezia, Roma og Barcelona bli spektakulære dykkeområder.

Mumbai, Beijing og Tokyo i Asia like så. Borte er også Rio de Janeiro og Buenos Aires i Sør-Amerika.

Houston, San Francisco og New York City samt hele Florida vil sakte, men sikkert forsvinne i havet.

Og i Norge? Store deler av Oslo, Drammen og Bergen står under vann. Stavanger og Haugesund er helt forsvunnet. Dataene i kartet strekker seg ikke så langt nord som Trondheim, men vi ville ikke investert i en strandtomt der heller.

Bor du sør for Bergen, kan du leke deg med kartet nedenfor for å se hvordan det kommer til å gå med ditt hjemsted. Vi har zoomet inn på Drammen (NB! For at kartet skal virke må du trykke på «gå til vanlig versjon av nettsiden» i det gule feltet øverst i artikkelen. Dette fordi vi tester krypterte nettsider. I tillegg kan det ta noe tid før kartet dukker opp - hold ut!):

 

– Hvis vi fortsetter med å tilføre atmosfæren karbon, vil vi sannsynligvis skape en isfri planet med en gjennomsnittlig temperatur på over 26 grader celsius sammenliknet med dagens 14,5 grader celsius, skriver National Geographic.

Det er antagelig ingen grunn til å selge unna hus og tomter helt ennå. Forskere mener nedsmeltingen kan ta så mye som 5000 år.

Men hva om havnivået stiger raskt?

Forskere ved Universitetet i Southampton gjennomførte i 2005 en studie av konsekvensene dersom havnivået stiger raskt.

- Konsekvensene av at havet øker fem meter er betydelige. 400 millioner mennesker vil være truet, og det er med utgangspunkt i data fra 1995, skriver forskerne i rapporten.

Det hevdes videre at de fleste kystlinjer over hele verden kan bli forlatt i slike ekstreme tilfeller, men forskerne argumenterer også for at mennesker bosetter seg tett sammen, og at det vil være mulig å beskytte seg mot havet som stiger dersom myndigheter er villige til å betale for slike kostnadskrevende tiltak.

- Skader av apokalyptisk størrelsesorden

Ifølge CICERO Senter for klimaforskning vil det globale havnivået stige omtrent 57 meter hvis ismassene både i Vest- og Øst-Antarktis smelter. Men dette vil eventuelt ta mange tusen år.

Nettsiden Gizmodo kommenterer at konsekvensene ville være katastrofale og at de nye kystlinjene «vil fremprovosere en makeløs folkevandring på tvers av kontinenter som igjen ville generere skader av apokalyptisk størrelsesorden - pest, krig, hungersnød og død vil herje kloden».

At klimaet er i endring, er det få som vil benekte. Men hvor mye vil havet stige med rundt norskekysten når innlandsisen smelter? Selv om havet stiger, så følger landet etter. Jordskorpa løfter seg fortsatt opp som en kork på havet av flytende magma, etter at vekten av de kilometertykke breene fra siste istid er borte.