Byggingen av riksvei 23 mot Drammen starter i 2016

Byggestart: Dersom Stortinget vedtar delvis Bompengefinansiering blir riksvei 23 Dasgslett-Linnes startet opp i 2016. Illustrasjon: Statens vegvesen.

Byggestart: Dersom Stortinget vedtar delvis Bompengefinansiering blir riksvei 23 Dasgslett-Linnes startet opp i 2016. Illustrasjon: Statens vegvesen. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

Alle som har kjørt Oslofjordforbindelsen under fjorden og inn i Buskerud vet at det er flere "flaskehalser" før du kommer til Drammen. Røyken og Hurums Avis melder at byggingen av riksvei 23 i Buskerud starter allerede i 2016.

Det kom fram etter at regjeringen la fram statsbudsjettet onsdag.

– Vi er veldig glad for at regjeringen prioriterer dette slik at vi kan følge vår framdriftsplan, sier Regionvegsjef Kjell Inge Davik i Statens vegvesen.

Prosjektet startes opp etter at Stortinget har behandlet en eventuell bompengefinansiering.

– Det er jo en beslutning som må tas før vi vet helt sikkert om vi kan sette i gang, sier han.

30 milliarder

Regjeringens forslag til statsbudsjett inneholder bevilgninger til riksveiformål for hele landet på 30,2 milliarder kroner, noe som er en økning på 3,7 milliarder. I tillegg kommer bompenger og annen ekstern finansiering på 9,3 milliarder.

Vedlikehold

3,15 milliarder kroner settes av til drift av riksveiene, mens 3,26 milliarder skal brukes til vedlikehold.

– Satsingen på vedlikehold økes i 2016-forslaget. Sammen med investeringene vil dette gjør at vedlikeholdsetterslepet reduseres i regionen, sier Davik.

Han er spesielt opptatt av drift- og vedlikehold, men er også glad for en stor investeringspott i Region sør. Davik er svært godt fornøyd med regjeringens budsjettforslag.

– Økt satsingen på vedlikehold og investeringer og en ekstra satsing på kontrollvirksomheten ute på veiene gir god framkommelighet, økt forutsigbarhet og bedre trafikksikkerhet, sier Davik.

RV 23

Riksveien har vært en het politisk potet siden 1991 da den første reguleringsplanen ble vedtatt. Det første problemet var at traseen ikke ble godkjent på grunn av miljøkrav. I 2003 ble reguleringsplan for traseen Dagslett–Linnes vedtatt av henholdsvis Lier og Røyken kommunestyre. 

Åpner i 2021

Prosjektet er prioritert med statlige midler i Nasjonal transportplan for 2014- 23. Prioriteringen er betinget av at det blir tilslutning for delvis bompengefinansiering. Statens vegvesen har utarbeidet et forslag til delvis bompengefinansiering, som er lagt fram for lokalpolitisk behandling. Kommunene Røyken og Lier har gitt sin uttalelse. Dersom planen til veivesenet holder åpnes den nye riksvei 23 i 2021.

Artikkeltags