Gå til sidens hovedinnhold

Alle vil ha legevakt

Artikkelen er over 7 år gammel

Men Høyre og Arbeiderpartiet venter stadig på utredning før de kan si «ja» eller «nei» til døgnåpen legevakt på Nesodden.

– Det er ikke slik at vi har lyst til å kjøre den kronglete veien til Ski, men det handler om det faglige tilbudet, sier Tonje Westby (AP), og understreker at vel så viktig som nærhet, er nettopp det faglige nivået på legevakten.

– Vi må se helheten, at legevaktordningen sikrer kvalitet, kontinuitet og bredde. Vi har så langt ikke sett det mulig å erstatte legevakten i Ski med et fullgodt lokalt tilbud, sier Westby, men viser til at gjennom etablering av øyeblikkelig hjelp døgn, vil det kunne bli mulig å reetablere legevakten på Nesodden.

– I løpet av høsten skal kommunestyret ta stilling til om vi skal gå inn i et samarbeid med Follo-kommunene om å bygge ut Ski sykehus for å tilby øyeblikkelig hjelp døgn, eller om vi skal opprette tilbudet på Nesoddtunet. Tilbudet bør lokaliseres i tilknytning til ordinær legevakt, forklarer Westby, og signaliserer dermed at hvis øyeblikkelig hjelp døgn havner på Nesoddtunet, blir det sannsynligvis legevakt også.

Må ikke la seg friste
Foreløpig er ikke utredningen om Follo-samarbeidet klar, men Christian Hintze Holm (SV) forteller at partiet går inn for lokal døgnåpen legevakt.

– Men vi har ikke stemt for å si opp avtalen om legevakt i Ski. Det øyeblikket vi reetablere lokal legevakt, hjelper det ikke at den er lokal dersom den ikke virker. Men gjennom samhandlingsreformen, og etablering av øyeblikkelig hjelp døgn, kan vi reetablere legevakt på Nesodden, sier Hintze Holm, samtidig som han understreker at kommunen ikke må la seg friste av tilbudet som følger Follo-utredningen.

– Det er et prinsipielt valg. Utredningen vil trolig konkludere med at det er billigere i Ski, men vi vil ha det her på Nesodden.

Ikke svar i dag
Under folkemøte om døgnåpen legevakt torsdag, ble både Høyre og Arbeiderpartiet utfordret på om de ville stemme for legevakt på Nesodden, selv om utredning og saksframlegg fra administrasjonen i høst ville foreslå Follo-samarbeid om øyeblikkelig hjelp døgn.

– Du får ikke svar på det i dag; jeg skal se saken først, og argumentene for og imot, sier varaordfører Kjell Gudmundsen (H).

– Det er ingen på Nesodden som ikke vil ha legevakt, men vi må prioritere opp mot penger. Skal vi ha egen legevakt, kutter vi broen til Ski. I samhandlingsreformen er det et økonomisk rom for å få til legevaktordning. Men vi må tilegne oss kunnskap før vi bestemmer noe, sier Gudmundsen, og får tilslutning fra Westby.

– For oss er det vesentlig å gjøre vedtak basert på fakta, sier Westby.

– Kan ikke gamble
Både Kristelig Folkeparti, Rødt og Miljøpartiet de Grønne har vært tydelige på at de vil ha døgnbemannet legevakt tilbake til Nesodden, og vektlegger tilgjengelighet.

– Det er uforsvarlig at legevakten i Ski har blitt permanent. Det er ikke alle som har bil, og det tar et par timer å komme seg ditt via Oslo, sier Øyvind Solum (MDG), og legger til at refusjonsordningen for drosje ikke er tilfredsstillende

– Det er mange som ikke kan gamble på at de får refundert 1000-lappen som det koster å komme seg til Ski, sier han og får tilslutning fra Odd Edvardsen (Rødt).

– Legevakten i Ski blir ikke brukt av alle, og er dermed ikke et reelt alternativ. Det hjelper ikke at Ski bygges ut med høye kvalifikasjoner, dersom vi ikke når fram ditt. Kanskje tilbudet på Nesodden ikke blir så bra som i Follo-samarbeidet, men det blir godt nok. Kjernen er at alle kan nå fram, mener Edvardsen.

– Ski gir ikke dekningen vi trenger
Malin Stensønes (KrF) mener det er vanskelig å forstå hvorfor det ikke er døgnåpen legevakt på Nesodden.

– På Nesodden bor det 18.000 mennesker. Det er som en middelsstor by. Det er veldig bra med etablering av paramedic til akutte situasjoner, og det gir økt trygghet. Men det løser ikke vårt krav: Få døgnbemannet legevakt. Ski gir ikke den dekningen vi trenger. Terskelen er veldig høy for å kontakte paramedic, og vi trenger legevakt for alle sykdommer som ikke er akutte, sier Stensønes, og legger til:

– Jeg tror vi må være kloke, og få et døgntilbud som er en utvidelse av det tilbudet vi har i dag. Og så kan vi heller se på helhetsfunksjoner side.

Også Venstre og Fremskrittspartiet ønsker å få tilbake legevakten på halvøya.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.