ÅS: - Aktiviteten er der. Den klarer vi ikke å stanse. Og det at folk kan hente jord protesterer vi heller ikke mot. Det vi reagerer på, er at større kjøretøy og tungtransport kan kjøre til bearbeidingsanlegget når som helst på døgnet og hele uken, sier Egil Bjerkan.

Sist uke behandlet Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) detaljreguleringsplanen for Haug gård. En plan som naboer nord for gården i Vestbygda i Ås, håper skal sette begrensninger for når stein kan knuses og masser leveres og hentes på gården.

Les også: Avviser at det jobbes på Haug gård om natten 

Støy og støv

Innenfor planområdet drives det i dag gjenvinning- og masseforedlingsanlegg. Formålet med planforslaget er å omregulere og legge til rette for den driften som foregår her i dag. Tiltakshaver ønsker også å etablere et saltlager på området.

– Det er legitimt å drive en virksomhet, men den må reguleres slik at det ikke går ut over naboene, sier Grethe Bjerkan.

Naboene påstår at det støyet fra anlegget til alle døgnets tider. Og som følge av steinknusingen, var det også mye støv.

- Vi kunne bli vekket midt på natten av at det ble drevet steinknusing på anlegget, sier Øistein Kvarme.

Begrenser driften

Werner Wilhelmsen (MDG) mener støyutredningen har vært for dårlig.

– Det har vært støyproblemer tidligere og naboer har kontaktet kommunelegen for å få hjelp. Jeg foreslår at vi følger bestemmelsene i forurensningsloven, sa han.

– Vi vil ha tydelige tidspunkter for hva som kan gjøres når, sa hovedutvalgets leder, Live Holch Johannessen (Ap).

I forslaget som blir lagt ut på høring heter det at anlegget kan være i drift mellom klokken 07 og 19 mandag til fredag, og lørdag mellom 08 og 16, med unntak av henting og levering av salt. Det skal ikke være aktivitet ved anlegget på søndager og helligdager.